Course: Philosophy of Nature

« Back
Course title Philosophy of Nature
Course code KFI/FRP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kočandrle Radim, PhDr. Ph.D.
Course content
This topics will be focused: Traditional ontological cathegories and present science. Problem of determinancy of nature. Determinism and natural laws. Deterministical chaos. Mechanicism and reductionism. Vitalicism and emergentism. Evolution of live and non-live nature. Disipative systems. Selfish gene and memetics. Evolutionism and creationism. Human and nature, biosphere and technosphere. Ecological crises, alternative resolutions. Principles of permanent maintainable progress.

Learning activities and teaching methods
Textual studies, Lecture
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 39 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 13 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students will be able to summarize and explain basic problems connected with philosophical reflection of nature. They will compare ideas of most important authorities interested in this problems and they will evaluate dominant views of nature in particular historical periods.
teaching methods
Lecture
Textual studies
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Filosofie v současné ekologické krizi. In. Filosofický časopis 6/91,, 1991.
 • Teorie všeho : Hledání nejhlubšího vysvětlení. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0602-6.
 • Blackmore, Susan. Teorie memů : kultura a její evoluce. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-394-3.
 • Dawkins, Richard. Slepý hodinář : zázrak života očima evoluční biologie. Vyd. 1. V Praze ; Paseka, 2002. ISBN 80-7185-445-X.
 • Gleick, James. Chaos : vznik nové vědy. cop. 1996. Brno : Ando, 1996. ISBN 80-86047-04-0.
 • Grygar, Jiří. Vesmír, jaký je : současná kosmologie téměř pro každého. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0637-9.
 • Johnson, Phillip E. Spor o Darwina. 1. vyd. Praha : Návrat domů, 1996. ISBN 80-85495-57-0.
 • Keller, Jan. Až na dno blahobytu : (Ke společenským kořenům ekologické krize). l. vyd. Brno : Hnutí Duha, 1993.
 • Kohák, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80-85850-86-9.
 • Kolářský, Rudolf; Suša, Oleg. Filosofie a současná ekologická krize. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2000. ISBN 80-7007-116-8.
 • Koukolík, František. Mravenec a vesmír : o hvězdách atomech životě a vědcích. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1997. ISBN 80-7021-182-2.
 • Kratochvíl, Zdeněk. Filosofie živé přírody. [1. vyd.]. Praha : Herrmann & synové, 1994.
 • Rees, Martin J. Náš neobyčejný vesmír. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-17-9.
 • Spaemann, Robert; Löw, Reinhard. Účelnost jako filosofický problém : dějiny a znovuobjevení teleologického myšlení. Vyd. 1. Praha : Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-111-0.
 • Šmajs, Josef; Binka, Bohuslav. Ohrožená kultura : Od evoluční ontologie k ekologické politice. 2. rozšířené vyd. Praha : Hynek, 1997. ISBN 80-85906-53-8.
 • Šmajs, Josef. Drama evoluce : fragment evoluční ontologie. Vyd. 1. Praha : Hynek, 2000. ISBN 80-86202-77-1.
 • Šmajs, Josef; Krob, Josef. Úvod do ontologie : Evoluční ontologie. 2., opr. a rozš. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0879-2.
 • Špůr, Josef. Úvod do systematické filosofie : filosofie přírody. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-7380-007-1.
 • Wilson, E. O. Rozmanitost života. Praha, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter