Course: Philosophy of Nature

« Back
Course title Philosophy of Nature
Course code KFI/FRF
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dostálová Ludmila, Mgr. Ph.D.
 • Kočandrle Radim, PhDr. Ph.D.
Course content
Theses topics are focused: Traditional ontological categories and a present science. Problem of determinacy of nature. Determinism and natural laws. Deterministic chaos. Mechanicism and reductionism. Vitalism and emergentism. Evolution of animate and inanimate nature. Dissipative systems. Selfish gene and memetics. Evolutionism and creationism. Human and nature, biosphere and technosphere. Ecological crisis, alternative resolutions. Principles of permanent maintainable progress.

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 32 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students are able to summarize and explain basic problems connected with philosophical reflection of nature. They compare ideas of the most important authorities interested in these problems and they evaluate dominant views of nature in particular historical periods.
teaching methods
Lecture
Seminar classes
assessment methods
Seminar work
Recommended literature
 • Teorie všeho : Hledání nejhlubšího vysvětlení. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0602-6.
 • Blackmore, Susan. Teorie memů : kultura a její evoluce. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-394-3.
 • Dawkins, Richard. Slepý hodinář : zázrak života očima evoluční biologie. Vyd. 1. V Praze ; Paseka, 2002. ISBN 80-7185-445-X.
 • Gleick, James. Chaos : vznik nové vědy. cop. 1996. Brno : Ando, 1996. ISBN 80-86047-04-0.
 • Johnson, Phillip E. Spor o Darwina. 1. vyd. Praha : Návrat domů, 1996. ISBN 80-85495-57-0.
 • Keller, Jan. Až na dno blahobytu : (Ke společenským kořenům ekologické krize). l. vyd. Brno : Hnutí Duha, 1993.
 • Kohák, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80-85850-86-9.
 • Koukolík, František. Mravenec a vesmír : o hvězdách atomech životě a vědcích. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1997. ISBN 80-7021-182-2.
 • Kratochvíl, Zdeněk. Filosofie živé přírody. [1. vyd.]. Praha : Herrmann & synové, 1994.
 • Rees, Martin J. Náš neobyčejný vesmír. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-17-9.
 • Spaemann, Robert; Löw, Reinhard. Účelnost jako filosofický problém : dějiny a znovuobjevení teleologického myšlení. Vyd. 1. Praha : Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-111-0.
 • Šmajs, Josef. Drama evoluce : fragment evoluční ontologie. Vyd. 1. Praha : Hynek, 2000. ISBN 80-86202-77-1.
 • Špůr, Josef. Úvod do systematické filosofie : filosofie přírody. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-7380-007-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 3 Winter