Course: Philosophy of Religion

« Back
Course title Philosophy of Religion
Course code KFI/FNB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Funda Otakar, Prof. ThDr. et ThDr.
Course content
This topics will be focused: origin of philosophy of religion in antique tradition, Middle Ages philosophy of "clerical fathers", questions of confessial philosophy of religion in connection with historical partition of Christianity, present philosophy of religion with accent on Czech country.

Learning activities and teaching methods
Textual studies, Lecture
 • Practical training (number of hours) - 52 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students will be able to summarize and evaluate basic elements of particular historical periods of progress of philosophy of religion. They will compare important texts interested in this theme and they will also study basic ideas of authors, whose works influenced the progress of philosophy of religion.
teaching methods
Lecture
Textual studies
assessment methods
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Augustin. Vyznání. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1990. ISBN 80-7017-144-8.
 • Bouzek, Jan; Kratochvíl, Zdeněk. Od mýtu k logu. [1. vyd.]. Praha : Herrmann & synové, 1994.
 • Bultmann, Rudolf. Ježíš Kristus a mytologie. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1995.
 • Floss, Karel. Náboženství v českém myšlení : první polovina 20. století : sborník příspěvků z konference [Brno, 14. - 15. října 1992]. Brno : [Ústav etiky a religionostiky FF MU a AV ČR], 1993.
 • Fuchs, Jiří. Filosofie : 4. Bůh filosofů. 1. vyd. Praha : Krystal OP, 1997. ISBN 80-85929-20-1.
 • Funda, Otakar A. Úvod do filosofického tázání. 1. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1995. ISBN 80-7043-169-5.
 • Funda, Otakar A. Víra bez náboženství. Praha : Prvokruh, 1994. ISBN 80-901470-1-8.
 • Gilson, Étienne. Bůh a filosofie. 1. vyd. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-65-X.
 • Halík, Tomáš. Víra a kultura : pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie. 1. vyd. Praha : Zvon, 1995. ISBN 80-7113-117-2.
 • Hejdánek, Ladislav. Filosofie a víra. Praha : Evangelické nakladatelství, 1990. ISBN 80-85241-02-1.
 • H.Pavlincová, B.Horyna. Filosofie náboženství. Brno, 1999.
 • Masaryk, Tomáš Garrigue. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. Praha : ČIN, 1926.
 • T.G.Masaryk. V boji o náboženství. Praha, 1932.
 • Tresmontant, Claude. Dějiny vesmíru a smysl stvoření. Vyd. 2. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-200-0948-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter