Course: Religious Studies 3

« Back
Course title Religious Studies 3
Course code KFI/FN
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Course content
This topics will be focused: religious cult, religious experience and its transfer, sacrafice, prayer, inspiration, introduction into the studies of holy books (Tóra, Mishna, Gemara, Talmud. Bible, Koran), the origin of the Old and New Testament, tradition of Islam (Koran, Sharía, Hadith, Sunna), the origin and progress of christian theology, theology and philosophy, theological methods of interpretation of Bible, theology in Czech society of 19th and 20th century.

Learning activities and teaching methods
Textual studies, Lecture, Seminar
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 42 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students will be introduced into basic religious phenomens and their meaning. They will be able to summarize basic holy texts of Judaism, Christianity and Islam. They will be introduced into the problems of historical progress of this religions. Students will compare some of modern theological methods.
teaching methods
Lecture
Seminar
Textual studies
assessment methods
Combined exam
Report
Recommended literature
 • Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad ; [přeložily Ekumenické komise pro Starý a Nový zákon]. 7. přeprac. vyd. Praha : Česká biblická společnost, 1996. ISBN 80-85810-11-5.
 • Korán. Vyd. 1. Praha : Academia, 2000. ISBN 80-200-0246-4.
 • Cooper, J. C. Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů. Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0761-8.
 • E. Hallam. Bohové a bohyně. Praha, 1998.
 • Heller, Jan; Mrázek, Milan. Nástin religionistiky : uvedení do vědy o náboženství. 1. vyd. Praha : Kalich, 1988.
 • Kuschel, Karl-Josef. Teologie 20. století : antologie. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1995. ISBN 80-7021-074-5.
 • Lane, Tony. Dějiny křesťanského myšlení. 1. vyd. Praha : Návrat domů, 1996. ISBN 80-85495-47-X.
 • Langer, Jiří. Talmud : Ukázky a dějiny. Praha : Práh, 1993. ISBN 80-85809-06-0.
 • Wiesel, Elie; Daníček, Jiří. Talmud : Portréty a legendy. Praha : Federace židovských obcí v České republice, 1993. ISBN 80-900895-5-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Summer