Course: Philosophical Logic

« Back
Course title Philosophical Logic
Course code KFI/FLF
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Babůrková Květová Eliška, Mgr.
 • Dostálová Ludmila, Mgr. Ph.D.
Course content
Logic as a theory of truth condition. Logic as a theory of deduction. Classical and non-classical logics (many-valued logics, intuitionism, modal logics, possible-world's-semantics). Logical analysis of natural language (extensional and intensional formal semantics). Philosophy of logic (theory of truth, theory of meaning, ontology of possible worlds, logical individuals).

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 35 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 43 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní pojmy formální logiky
představit základní systémy klasické logiky a popsat jejich vzájemné vztahy
charakterizovat rozdíl mezi klasickou a neklasickou logikou
professional skills
určit pravdivostní podmínky tvrzení a ověřit platnost úsudků metodami aristotelské, výrokové i predikátové logiky
provést logickou analýzu vět přirozeného jazyka v rámci predikátové logiky prvního řádu a aplikovat metody formální logiky na běžný text
vytvořit adekvátní definici a zkonstruovat elementární pojmový systém
learning outcomes
professional knowledge
popsat hlavní směry vývoje filozofické logiky a její hlavní otázky
představit hlavní problémy logické analýzy přirozeného jazyka a základní systémy formální sémantiky
vysvětlit rozdíl mezi klasickou a neklasickou logikou a podat základní přehled neklasických logik
professional skills
provést logickou analýzu věty přirozeného jazyka prostředky intenzionální sémantiky
ověřit platnost úsudků založených na základních neklasických logikách
reprodukovat nejdůležitější diskuse a argumenty filozofické logiky
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Students' self-study
Self-study of literature
professional skills
Practicum
Task-based study method
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Continuous assessment
Recommended literature
 • Kolář, Petr. Argumenty filosofické logiky. Praha : Filosofia, 1999. ISBN 80-7007-121-4.
 • Kolář, Petr. Pravda a fakt. Praha : Filosofia, 2002. ISBN 80-7007-168-0.
 • Materna, Pavel; Štěpán, Jan. Filozofická logika: Nová cesta? : úvod do transparentní intenzionální logiky. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0109-6.
 • Szymanek, Krzysztof. Umění argumentace : terminologický slovník. 1. české vyd. V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0699-3.
 • Szymanek, Krzysztof; Wieczorek, Krzysztof A.; Wójcik, Andrzej S. Umění argumentace : úlohy na zkoumání argumentů. 1. české vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0834-1.
 • Štěpán, J. Logika možných světů I.. VUP Olomouc, 1995.
 • Tugendhat, Ernst; Wolf, Ursula. Logicko-sémantická propedeutika. [1. vyd.]. Praha : Petr Rezek, 1997. ISBN 80-86027-02-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Summer