Course: Philosophy of Language

« Back
Course title Philosophy of Language
Course code KFI/FJK
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Course content
Logical-philosophical grammar: confusions and analogies (L. Wittgenstein and F. Waismann). Conveying of meaning: figurativeness of language and tropes (Aristoteles, M. Black, M. C. Beardsley and N. Goodman). Theories of metaphor: causal (D. Davidson), figurative simile (R. Fogelin), cognitive (G. Lakoff and M. Johnson), pragmatic (P.H. Grice and J. Searle). Theories of vagueness: sorites paradoxes, borderline cases and logic, open texture of concepts (R. Sorensen, T. Williamson, and F. Waismann). Debate on language-reality relation in the post-analytic philosophy: realism, relativism and constructivism (W.V.O. Quine, D. Davidson, W. Sellars, N. Goodman, R. Rorty and H. Putnam).

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Individual study, Self-study of literature, Textual studies, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 34 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozumět základním pojmům a koncepcím analytické filozofie, lingvistiky a logiky
popsat základní principy fungování přirozených a umělých jazyků
orientovat se v základních filozofických teoriích jazykového významu
professional skills
analyzovat a interpretovat odborný filozofický text v českém i anglickém jazyce
aplikovat logicko-sémantickou analýzu na přirozené i umělé jazyky
diskutovat o abstraktních sémantických koncepcích a logicky argumentovat
learning outcomes
professional knowledge
rozumět klíčovým koncepcím metafory a vágnosti v kontextu moderní filosofie jazyka
vysvětlit teorie realismu, relativismu a konstruktivismu týkající se vztahu jazyka a skutečnosti
charakterizovat díla hlavních představitelů post-analytické filozofické tradice
professional skills
analyzovat komunikaci z hlediska logicko-filozofické gramatiky
aplikovat teorie metafory při zkoumání přirozených i umělých znakových systémů
řešit problémy filozofie a vědy vyjasněním fungování jazyka
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
Textual studies
Self-study of literature
Individual study
Students' portfolio
professional skills
Lecture supplemented with a discussion
Students' portfolio
Seminar
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Test
Report
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Davidson, Donald. Subjektivita, intersubjektivita, objektivita. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2004. ISBN 80-7007-190-7.
 • Goodman, Nelson. Způsoby světatvorby. Bratislava : Archa, 1996. ISBN 80-7115-120-3.
 • Hvorecký, J., Marvan, T. (eds.). Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. Nymburk : O.P.S., 2007.
 • Lakoff, George a Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
 • Lycan, William G. Philosophy of language : a contemporary introduction. London ; Routledge, 2002. ISBN 0-415-17116-4.
 • Martinich, A. P., Sosa, D. (eds.). A Companion to Analytic Philosophy. Oxford : Blackwell, 2001.
 • Martinich, Aloysius. The philosophy of language. 5th ed. New York : Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-518830-1.
 • Marvan, Tomáš. Otázka významu : cesty analytické filosofie jazyka. Vyd. 1. Praha : Togga, 2010. ISBN 978-80-87258-33-0.
 • Marvan, Tomáš. Realismus a relativismus. Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2377-3.
 • Miller, Alexander. Philosophy of language. 2nd ed. Montreal : McGill-Queen's University Press, 2007. ISBN 978-0-7735-3338-7.
 • Rorty, Richard. Philosophy and the mirror of nature. Princeton : Princeton University Press, 1981. ISBN 0-691-02016-7.
 • Waismann, Friedrich; Harré, Rom. The principles of linguistic philosophy. 2nd ed. Basingstoke : Macmillan, 1997. ISBN 0-333-62996-5.
 • Wittgenstein, Ludwig. Philosophishce Untersuchungen = Philosophical investigations. 4th ed. Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-5928-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-3) Philosophy, theology 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-1,2) Philosophy, theology 1 Summer