Course: Philosophical Anthropology

« Back
Course title Philosophical Anthropology
Course code KFI/FIAH
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Černá Jana, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Topic of dignity in the philosophy of mankind. 2. The theme of misery in the philosophy of mankind. 3. Body and physicality in the philosophy of mankind and in medicine. 4. The place of man in nature. Transformations of anthropocentrism and their reflection. 5. "The problem of the other." A man of culture and understanding of "otherness". 6. Man as a dreaming creature. Utopia and dreams in perspective of the philosophy of man. 7. Man as a creature of history. Historicity of man. 8. Man and the arts. Man as creator and performer. 9. The concept of man in the visual arts and philosophy. 10. Man and communication problems. Philosophical efforts to solve them. 11. Man and new communications technologies. Man and "non-human". 12. Man in a pluralistic world. Postmodern and hypermodern perspective and philosophy of man. 13. Human existence and mortality.

Learning activities and teaching methods
E-learning, Textual studies, Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 52 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
In the end of this course students will be able to summarize and evaluate the problems of philosophy of human. They should also be able to describe and explain basic ideas of leading authorities interested in their works into the problems of human. During this course students will also learn how to use basic technical terms, which are necessary for the work with philosophical texts.
teaching methods
Lecture
E-learning
Textual studies
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
 • Cassirer, Ernst,; Kristeller, Paul Oskar,; Randall, Herman John. The renaissance philosophy of man : Petrarca, Valla, Ficino, Pico, Pomponazzi, Vives. Chicago : University of Chicago Press, 1948.
 • Coreth, Emerich. Co je člověk? : základy filozofické antropologie. 1. vyd. Praha : Zvon, 1994. ISBN 80-7113-098-2.
 • Gadamer, Hans-Georg; Sokol, Jan. Člověk a řeč : výbor textů. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-76-3.
 • Gombrich, Ernst Hans; Konečný, Lubomír. Umění a iluze : Studie o psychologii obrazového znázorňování. 1. vyd. Praha : Odeon, 1985.
 • Heidegger, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Vyd. 1. Praha : Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-083-1.
 • LYOTARD, J.-F. O postmodernismu. Praha : Filosofický ústav AV ČR, 2003.
 • Nejeschleba, Tomáš; Němec, Václav,; Recinová, Monika. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. I., Od antiky po renesanci. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. ISBN 978-80-7325-247-2.
 • Nejeschleba, Tomáš; Němec, Václav,; Recinová, Monika. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II., Od Kanta po současnost. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. ISBN 978-80-7325-248-9.
 • Ortega y Gasset, José. Úvaha o technice a jiné eseje o vědě a filosofii. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2011. ISBN 978-80-7298-455-8.
 • Pico della Mirandola, Giovanni. O důstojnosti člověka = De dignitate hominis. Praha : OIKOYMENH, 2005. ISBN 80-7298-164-1.
 • Porter, Roy. Dějiny medicíny : od starověku po současnost. V českém jazyce vyd. 2. Praha : Prostor, 2013. ISBN 978-80-7260-287-2.
 • Sokol, Jan. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 3. rozšíř. vyd. Praha : Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-253-5.
 • Stark, Stanislav. Elektronická učebnice (KFI/FIAH).
 • Stark, Stanislav. Filozofie člověka v historickém kontextu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-711-7.
 • Stark, Stanislav. Problematika člověka v současné filozofii. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. ISBN 80-7082-471-9.
 • TONDL, L. Člověk ve světě techniky : nové problémy filozofie techniky. Liberec : Bor, 2009.
 • UNAMUNO, M. de. Tragický pocit života v lidech a národech. Praha, 1927.
 • Welsch, Wolfgang. Naše postmoderní moderna. 1. vyd. Praha : Zvon, 1994. ISBN 80-7113-104-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter