Course: Philosophical Analysis of Works of Art

« Back
Course title Philosophical Analysis of Works of Art
Course code KFI/FAUD
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hečková Petra, Mgr. Ph.D.
 • Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Course content
The interpretation of artwork - general conditions, limits of art historical method, opportunities of interdisciplinary approach from the other humanities. Philosophical aspects of analysis and interpretation of works of art. Examples of different interpretative approaches in explanation of particular works of art from Classical antiquity to the present (particular topic of the seminar will be specified in each academic year). Student´s own work - an attempt to interpret selected work of art and its presentation in essay.

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Self-study of literature
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 11 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students are oriented in different philosophical approaches to artistic work. They can use different methods of analysis of art works (iconographic, phenomenological, etc.).
teaching methods
Self-study of literature
Seminar classes
assessment methods
Test
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Bauman, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 1. vyd. dotisk. Praha, 1995. ISBN 80-85850-12-5.
 • Budil, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. 2. vyd. Praha : Triton, 1995. ISBN 80-85875-04-7.
 • Gombrich, E. H. Příběh umění. Praha, 1992.
 • Kroupa, Jiří. Metodologie dějin umění. 2, Metody dějin umění. 1. vyd. [Brno] : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5315-1.
 • Lyotard, Jean Francois. O postmodernismu : postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1993. ISBN 80-7007-047-1.
 • Panofsky, E. Význam ve výtvarném umění. Praha : Odeon, 1981.
 • Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. Vyd 1. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0263-4.
 • Pešková, Jaroslava; Schücková, Ladislava. Já, člověk.. : jak dělat vědu o člověku dnes a zítra. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-04-21766-4.
 • Stark, Stanislav. Filosofie a umění. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1994. ISBN 80-7082-163-9.
 • Šalda, František Xaver. Boje o zítřek. Praha : Unie, 1918.
 • Šalda, František Xaver. O umění. Praha : Československý spisovatel, 1955.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter