Course: Ethics for Teachers

« Back
Course title Ethics for Teachers
Course code KFI/EPU
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Course content
Solving the concrete ethic questions in example cases, for example questions about peace annd social fairness, responsibility for environment and ecological education, responsibility of science. Ethic reflection of moral principle and the clasification of virtues. Concrete questions concerning scholar education as a moral subject in the democratic society. The ethic codex for pedagogue.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Seminar
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 26 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students will remember the basic ethic categories and learn how to use it. Students will be able to apply the theoretical knowledge in future pedagogic career.
teaching methods
Seminar
Discussion
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Filosofie výchovy : Sborník z konference, konané v Plzni dne 25. a 26. 1. 1993, Ústav filozofie Západočeské univerzity. [Plzeň] : Západočeská univerzita, 1993.
 • Anzenbacher, Arno. Úvod do etiky. Vyd. v tomto překladu 2., V nakladatelství Academia 1. Praha : Academia, 2001. ISBN 80-200-0917-5.
 • Bláha, Inocenc Arnošt. Ethika jako věda : úvod do dějin a theorie mravnosti. Brno : Atlantis, 1991. ISBN 80-7108-023-3.
 • Demjančuk, Nikolaj. Filosofie - věda - vzdělání : sborník z konference, konané v Plzni dne 13. a 14. května 1999 ; editor Nikolaj Demjančuk. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. ISBN 80-7082-491-3.
 • Dorotíková S. Filosofie hodnot. Praha, 1998.
 • King, Alexander. První globální revoluce : svět na prahu nového tisíciletí. 1. vyd. Bratislava : Bradlo, 1991. ISBN 80-7127-048-2.
 • Kohák, Erazim. Svoboda, svědomí, soužití : kapitoly z mezilidské etiky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-35-0.
 • Palouš, Radim. K filosofii výchovy : východiska fundamentální agogiky. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-04-25390-3.
 • Ricken, Friedo. Obecná etika. Praha : ISE, 1995.
 • Sokol, Jan. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 3. rozšíř. vyd. Praha : Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-253-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Winter