Course: Epistemology

« Back
Course title Epistemology
Course code KFI/EPF
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
 • Paitlová Jitka, Mgr. Ph.D.
Course content
Approaches to knowledge: Dogmatic, critical and scientific epistemology (Plato, Aristotle, Bacon, Descartes, Berkeley, Hume, Kant, Comte, Spencer, Mill, Mach, Russell, Carnap, Quine). Rationalism, empiricism, sensualisms, conventionalism, intuitionism, instrumentalism, logical empiricism, falibilism. Problems of modern epistemology. Faith and reason. Mind, consciousness, brain. Theory of truth: correspondence, coherence, pragmatic, redundant, semantic. Necessity, contingency, possibility, validity. The problem of induction. The problem of demarcation in the history and modern epistemology. The image of knowledge, rationality, science in modern epistemology. Rationality in different cultural, historical contexts and value. Language and knowledge (Carnap, Chomsky, Putnam, Quine). Faith and knowledge (Hintikka). Experiment, observation, hypothesis, theory in the exact sciences and the humanities. Problems of scientific explanation (C. Hempel, E. Nagel, C. Levi-Strauss).

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 43 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 35 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students will acquire a comprehensive overview of traditional approaches to knowledge. He will focus on the problems of modern epistemology, the relationship between faith and reason, and issues of mind, consciousness and the brain. In addition, students will address the pressing issues of demarcation of historical and modern epistemological framework.
teaching methods
Lecture
Seminar classes
assessment methods
Combined exam
Seminar work
Recommended literature
 • Berkeley, George. Pojednání o základech lidského poznání. 2. vyd. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0479-6.
 • Bolzano, Bernard. Vědosloví : pokus o zevrubný a převážně nový výklad logiky se stálým zřetelem k dřívějším zpracovatelům : výbor. 1. vyd. Praha : Academia, 1981.
 • Brentano, Franz. O původu mravního poznání : zlo jako předmět básnického zobrazení : Franz Brentano ; z něm. orig. přel. Miroslav Hartl, úvodní studii naps. Ján Pavlík. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0360-3.
 • Carnap, Rudolf. Problémy jazyka vědy. Praha : Svoboda, 1968.
 • Cassirer, E. Filosofie symbolických forem I., II. Praha, 1996.
 • Demjančuk, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení : proměna obrazu vědy v analytické tradici. 1. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-19-8.
 • Demjančuk, Nikolaj. O povaze vědy : věda v kulturních kontextech. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7043-921-0.
 • Demjančuk, Nikolaj. O povaze vědy: fenomenologie.
 • Demjančuk, Nikolaj; Profant, Martin,; Podhajský, Jiří. O povaze vědy : novokantovství. 1. vyd. Praha : Epocha, 2011. ISBN 978-80-261-0045-4.
 • Descartes, René. Rozprava o metodě. 3. vyd., v Nakl. Svoboda 1. vyd. Praha : Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0216-5.
 • Feyerabend, Paul. Rozprava proti metodě. Vyd. 1. Praha : Aurora, 2001. ISBN 80-7299-047-0.
 • Goldman, A. Epistemoligy and Cognition. Harvard, 1988.
 • Hume, David. Zkoumání o lidském rozumu. 1. vyd. (v tomto překladu). Praha : Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0521-0.
 • Kant, Immanuel. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. 2., upravené vyd. Praha : Svoboda-Libertas, 1992. ISBN 80-205-0310-2.
 • Kuhn, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-54-2.
 • Locke, John. Esej o lidském rozumu. 1. vyd. Praha : Nakl. Svoboda, 1984.
 • Popper, Karl Raimund. Logika vědeckého zkoumání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.
 • Russell, Bertrand. Logika, jazyk a věda. Praha : Svoboda, 1967.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 2 Winter