Course: European Culture and Eastern Thinking

« Back
Course title European Culture and Eastern Thinking
Course code KFI/EKVM
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
Course content
Problems of relation between Eastern and Western thought in literature; reflexion of traditional Chinese thought in works of certain British and American scientists; specifics of Eastern thought (with the emphasis on Chinese thought) and its difference from European thought; influence of particular Eastern systems of thought on development of science; scientific and non-scientific rationality in Russell´s and Whitehead´s works and their relation to Chinese thought.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 26 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Passing the course enables to obtain the basic insight into the problems of Chinese philosophy, scientific thought and knowledge and its specifics in contrast to the West. Student is able to describe opinions of various European thinkers on Chinese philosophy and scientific thought, to evaluate them, to deduce the relation between the specifics of Chinese thought and results of Chinese science and knowledge in the comparison with European attitude towards science, its results and goals.
teaching methods
Lecture
assessment methods
Seminar work
Recommended literature
 • Bernal, John Desmond. Věda v dějinách I ; přel. z angl. orig.. Praha : SNPL, 1960.
 • Bernal, John Desmond. Věda v dějinách II. Praha : SNPL, 1960.
 • Brook, T. Čtvero ročních dob dynastie Ming. Čína v období 1668-1644. Praha: Vyšehrad, 2003.
 • Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-10-0.
 • Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem. 2, Mytické myšlení. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-11-9.
 • Clarke, J. J. Oriental Enlightenment. Rotledge - New York, London, 1997. ISBN 0-415-13376-9.
 • Cobb, J. B. Whitehead and Buddhism.
 • Demjančuk, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení : proměna obrazu vědy v analytické tradici. 1. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-19-8.
 • Descartes, René. Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách. Praha : Jan Laichter, 1947.
 • Elman, B. A. On Their Own Terms. Science in China, 1550-1900. Cambridge,Massachusetts and London: Harvard University Press, 2005.
 • Feyerabend, Paul K. Tři dialogy o vědění. 1. vyd. Praha : Vesmír, 1999. ISBN 80-85977-04-4.
 • Fiala, J. Analytická filosofie. První čítanka. Plzeň, 2000.
 • Graham, A. C. Later Mohist Logic, Ethics and Science. The Chinese University Press, Hong Kong, 2003.
 • Grondin, Jean. Úvod do hermeneutiky. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-43-7.
 • Huff, T. E. The Rise of Early Modern Science. Cambridge University Press, 1993.
 • Husserl, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie : úvod do fenomenologické filozofie. 2. vyd., reprint 1. vyd., Academia 1972. Praha : Academia, 1996. ISBN 80-200-0561-7.
 • Cheng, Anne; Lomová, Olga. Dějiny čínského myšlení. 1. vyd. Praha : DharmaGaia, 2006. ISBN 80-86685-52-7.
 • Chuej Neng. Tribunová sútra šestého patriarchy. Odeon Praha, 1988.
 • Kolmaš, J. Čína z antropologické perspektivy. Brno, 2005. ISBN 80-210-3218-9.
 • Konfucius. Rozpravy : hovory a komentáře. CAD Press, Bratislava, 1995.
 • Král. O. Čínská filosofie: Pohled z dějin. Lásenice, 2005. ISBN 80-901333-8-X.
 • Lao-c`. Tao-te-ťing : Kniha o Tao a ctnosti. 1. vyd. Bratislava : CAD Press, 1994. ISBN 80-85349-37-X.
 • Lehmannová, Z. Paradigma kultur. Plzeň, 2010. ISBN 978-80-7380-297-4.
 • Leibniz, Gottfried Wilhelm. Monadologie a jiné práce ; z lat. a franc. přel. Jindřich Husák, úvod a pozn. naps. Milan Sobotka. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1982.
 • Mumford, L. Technika a civilizace. Praha, 1947.
 • Needham, J. Science and Civilization in China. Vol. II.. Cambridge, 1962.
 • OBUCHOVÁ, Ľ. Číňané 21. století. Dějiny - tradice-obchod.. Praha: Academia,, 1999.
 • Rajapakse, V. Early Buddhism and John Stuart Mill´s Thinking in the Fields.
 • Russell, B. Mysticism and Logic and Other Essays. 1918.
 • Russell, B. The Problem of China. Project Gutenberg Licence eBook. 2004.
 • Russell, Bertrand. Logika, věda, filozofie a společnost. 1. vyd. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0219-X.
 • Russell, Bertrand. Problémy filozofie. 1. vyd. Bratislava : P and K, 1992. ISBN 80-85725-00-2.
 • Russell, Bertrand. Zkoumání o smyslu a pravdivosti. Praha : Academia, 1975.
 • Sivin, N., Lloyd, G. E. R. The Way and the Word. Yale University Press, New Haven and London, 2002.
 • Sivin, N. Science and Technology in East Asia. New York, USA: Neale Watson Academic Publications, 1977.
 • Sivin, N. Science in Ancient China: Researches and Reflections. 2000.
 • Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon, 1991. ISBN 80-7113-041-9.
 • Temple, R. The Genius of China. Prion, London 1998,1999,2002, 1998.
 • Wenyu Xie, Zhihe Wang, Server, G.E. Whitehead and China. 2005.
 • Whitehead, A. N. Process and Reality. 1929.
 • Whitehead, A. N. The Concept of Nature. 1920.
 • Whitehead, Alfred N. Dobrodružství idejí. Praha : Oikoymenh, 2000. ISBN 80-7298-009-2.
 • Whitehead, Alfred North. Matematika a dobro a jiné eseje. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1970.
 • Whitehead, Alfred North. Symbolismus, jeho význam a účin. 1. vyd. Praha : Panglos, 1998. ISBN 80-902205-5-X.
 • Whitrehead, A. N. Veda a moderný svet. 1. vyd. Bratislava : Pravda, 1989.
 • Zempliner, A. Čínská filozofie v novověké evropské filozofii. Praha: Academia, 1966.
 • Zhang Longxi. The Tao and the Logos. Literary Hermeneutics, East and West. London, 1992.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (10-3) Philosophy, theology 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (16-2) Philosophy, theology 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (16-2) Philosophy, theology 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (10-3) Philosophy, theology 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Summer