Course: Aesthetics of Musical Works

« Back
Course title Aesthetics of Musical Works
Course code KFI/EHD
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
Course content
The connection between philosophy, aesthetics and aesthetics of music. Specifics of musical reception. Specifics of music in comparison to other kinds of art; means of expression and their changes in music history. Problems of music interpretation.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 26 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Passing the course leads to obtaining basic insight into the problems of the history and characteristics of musical art in the context of European philosophy, aesthetics and fine arts. Student is able: to distinguish basic general features of particular art styles with the emphasis on summarizing specific musical means of expression dominant in each period; to outline particular periods of music history in the relation to cultural and social development; to compare and describe movements in characteristics of music as the consequence of historical changes.
teaching methods
Lecture
assessment methods
Seminar work
Recommended literature
 • FIlosofie umění.
 • Hudba v českých dějinách : Od středověku do nové doby. 2., dopln. vyd. Praha : Supraphon, 1989. ISBN 80-7058-163-8.
 • New Grove Dictionary.
 • Berger, K. A Theory of Art. Oxford, USA, 1999. ISBN 0198029527.
 • Branberger, J. René Descartes, filosof hudby. Praha, 1933.
 • Bukofzer, Manfred Fritz. Hudba v období baroka : Od Monteverdiho po Bacha. 1. vyd. Bratislava : Opus, 1986.
 • Burjanek, J. Hudební myšlení. Brno-Praha, 1970.
 • Černušák, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : Panton, 1974.
 • Einstein, Albert. Hudba v období romantizmu. 1. vyd. Bratislava : Opus, 1989. ISBN 80-7093-003-9.
 • Fukač, Jiří. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2575-1.
 • Fukač, Jiří. Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha : Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-9.
 • Graham, Gordon. Filosofie umění. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2000. ISBN 80-85947-53-6.
 • Gregor, Vladimír. Úvod do estetiky hudby : Určeno posl. denního studia, studia při zaměstnání a postgraduálního studia. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta, 1985.
 • Hanslick, Eduard. O hudebním krásnu : Příspěvek k revizi hudební estetiky. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1973.
 • Hostinský, Otakar. O hudbě. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961.
 • Hostomská, Anna. Opera : průvodce operní tvorbou. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1965.
 • Jůzl, M. Stati z obecné a hudební estetiky. Praha, 1988.
 • kol. autorů. Hudební věda. Praha, 1988.
 • Kolektiv autorů. Dějiny umělecké kultury 1. a 2. díl. Praha, 1996.
 • Kouba, Jan. ABC hudebních slohů : Od raného středověku k J.S. Bachovi. Praha : Editio Supraphon, 1982.
 • Kouba, Jan. ABC hudebních slohů : Od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988.
 • Lissa, Zofia. Nové studie z hudební estetiky. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1982.
 • Marek, Vlastimil. Hudba jinak. Praha : Eminent, 2003. ISBN 80-7281-125-8.
 • Marek, Vlastimil. Tajné dějiny hudby : zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha : Eminent, 2000. ISBN 80-7281-037-5.
 • Nováček, Z. Kapitoly z hudobnej estetiky. Bratislava, 1982.
 • Nováček, Z. Úvod do estetiky hudby. Bratislava, 1952.
 • Očadlík, Mirko. Svět orchestru : průvodce českou orchestrální tvorbou. Praha : Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0468-0.
 • Očadlík, Mirko. Svět orchestru : Průvodce evropskou orchestrální tvorbou. : Hudba předklasická, klasická, romantická a impresionistická. Praha : Panton, 1965.
 • Pečman, Rudolf. Georg Friedrich Händel. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1985.
 • Pijoan. Dějiny umění 1-10. Praha, 1977.
 • Polák, Pavol. Hudobnoestetické náhľady v 18. storočí : od baroka ku klasicizmu. Vyd. 1. Bratislava : Veda, 1974.
 • Poledňák, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1215-1.
 • Prokop, Dušan. Obecná uměnověda : stručný přehled a úvod. Praha : Gryf, 1994. ISBN 80-85829-04-5.
 • Racek, Jan. Beethoven : Růst hrdiny bojovníka. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.
 • Rahn, J. Perspectives on Musical Aesthetics. New York, 1994.
 • Schnierer, Miloš. Soudobá hudba 20. století. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1994. ISBN 80-7040-090-0.
 • Schnierer, Miloš. Svět orchestru 20. století. [Díl] I.. 1. vyd. Brno : M a M, 1995.
 • Schnierer, Miloš. Svět orchestru 20. století. [Díl] II.. 1. vyd. Praha : Academia, 1998. ISBN 80-200-0668-0.
 • Smolka, Jaroslav. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno : Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.
 • Stark, Stanislav. Filosofie a umění. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1994. ISBN 80-7082-163-9.
 • Sychra, Antonín. Hudba očima vědy : 5 kapitol o hudeb. estetice pro hudebníky i nehudebníky. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1965.
 • Vičar, Jan; Dykast, Roman. Hudební estetika. Praha : Akademie múzických umění, 1998. ISBN 80-85883-30-9.
 • Volek, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. 1., Od antiky k počátku 20. století. 2. vyd. Praha : Panton, 1985.
 • Wagner, R. O hudbě a umění. Praha, 1959.
 • Zich, Jaroslav. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha : Supraphon, 1987.
 • Zich, Otakar; Jůzl, Miloš. Estetické vnímání hudby : Estetika hudby. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1981.
 • Zich,J. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Supraphon Praha, 1987.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (10-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (10-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (16-2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts European Cultural Studies (16-2) Philosophy, theology 2 Winter