Course: History of Free Thought

« Back
Course title History of Free Thought
Course code KFI/DVO
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Course content
Historical interpretations of the relationship of religion, myth, philosophy, science. Ancient religions, myth, science and philosophy. Sources and historical forms of relation between religions, myth, science and philosophy in medieval, renaissance and modern culture.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 16 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students will be able to distinguish complicated relation between religion and free thought. Students will be able to compare the development of religion and free thought on the base of philosophical, historical and literature texts studying.
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
Test
Continuous assessment
Recommended literature
 • Mýty staré Mezopotámie : Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Praha : Odeon, 1977.
 • Prameny moudrosti : mudroslovná literatura staré Mezopotámie ; ze sumerštiny a akkadštiny přeložil a úvodní studie napsal Jiří Prosecký. 1. vyd. Praha : ISE, 1995.
 • Základní texty východních náboženství. 2, Raný indický buddhismus. Vyd. 1. Praha : Argo, 2008. ISBN 978-80-7203-916-6.
 • Abaelard,P. Dopisy utrpení a lásky. Praha, 1976.
 • Bultmann, Rudolf. Dějiny a eschatologie. 1. vyd. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. ISBN 80-85241-66-8.
 • Carus, Titus Lucretius. O přírodě. 2. přeprac. vyd. (ve Svobodě 1.). Praha : Svoboda, 1971.
 • Erasmus Roterdamus, Desiderius. Chvála bláznivosti. 1. vyd. v Odeonu. Praha : Odeon, 1966.
 • Feuerbach, Ludwig. Podstata křesťanství. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1954.
 • Freud, Sigmund. Mojžiš a monoteizmus. 1. vyd. Bratislava : Danubia, 1995. ISBN 80-218-0185-9.
 • König, Franz; Waldenfels, Hans. Lexikon náboženství. Praha : Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-51-1.
 • Lukianos. O bozích a lidech. Praha, 1981.
 • Nakonečný, Milan. Lexikon magie. 2. rozš. vyd. Praha : Ivo Železný, 1997. ISBN 80-237-2400-2.
 • Russell, Bertrand. Proč nejsem křesťanem : a jiné eseje. Praha : Orbis, 1961.
 • Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. 7. přeprac.,rozšíř.vyd.,v Karmelitánském nakl. 1. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl., 2000. ISBN 80-7192- 500-2 (v.
 • Štampach, Odilo Ivan. Přehled religionistiky. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-384-0.
 • Teilhard de Chardin, Pierre. Místo člověka v přírodě. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1967.
 • Tillich,P. Biblické náboženství a ontologie. Praha, 1990.
 • Waardenburg, J. Bohové zblízka. Brno, Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-1445-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter