Course: Religious Studies for Humanities 1

« Back
Course title Religious Studies for Humanities 1
Course code KFI/DNH
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Course content
Comparative history of religion focused to Hinduism, Buddhism, Confucianism, Tao, Shinto, Judaism, Christianity and Islam. Analysis of history of Christianity with consideration of opened questions of development of Christian Europe. The enter of Christianity to the Czech countries and its role in development of Czech culture. Introduction to the problems of so-called non-traditional religions.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Self-study of literature
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 21 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Passing the course will provide student for orientation in problems of Religious Studies with the aim to the development and forms of particular religious streams. Pursuant to gained attainments will be able to understand religious problems in wider perspective and then better critically consider its indispensable position in cultural contexts of human civilization.
teaching methods
Interactive lecture
Self-study of literature
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad ; [přeložily Ekumenické komise pro Starý a Nový zákon]. 7. přeprac. vyd. Praha : Česká biblická společnost, 1996. ISBN 80-85810-11-5.
 • Korán. Vyd. 1. Praha : Academia, 2000. ISBN 80-200-0246-4.
 • Malý slovník sekt. Praha, 1992.
 • Demjančuková, Dagmar; Špilerová, Štěpánka. Čítanka dějin náboženství. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-77-6.
 • Demjančuková, Dagmar. Teorie a dějiny náboženství. 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-43-0.
 • Eliade, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I : od doby kamenné po eleusinská mystéria. Praha : ISE, 1995.
 • Eliade, Mircea. Dějiny náboženského myšlení II : Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-19-4.
 • Eliade, Mircea. Dějiny náboženského myšlení III : od Muhammada po dobu křesťanských reforem. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-53-4.
 • Franzen, August; Kyralová, Marie; Smékal, Bedřich. Malé církevní dějiny. 1. vyd. [v nakl. Zvon]. Praha : Zvon, 1992. ISBN 80-7113-008-7.
 • Heller, Jan; Mrázek, Milan. Nástin religionistiky : uvedení do vědy o náboženství. 1. vyd. Praha : Kalich, 1988.
 • Horyna, Břetislav. Úvod do religionistiky. 1. vyd. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-64-1.
 • Smith, H. The world?s religions (Světová náboženství). Praha, 1991.
 • Weber, Max; Havelka, Miloš. Metodologie, sociologie a politika. Praha : Oikoymenh, 1998. ISBN 80-86005-48-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter