Course: History and Philosophy of Technology

« Back
Course title History and Philosophy of Technology
Course code KFI/DFT
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Course content
Science, technics and technology. Forms of self-reflection of science and technics: philosophy, history, sociology, psychology, logics of science and technics. Historical metamorphosis of technics and its reflection in history of philosophy. Historical conditionality, forming and development of philosophy of technics. Arising and development of technology. Critic of internalism and externalism in their view of the development of technics. Relation between technics and culture and its explanation by philosophy and sociology. Critic of technological determinism. Character of technological rationality: specifics of technological mind. Technical creativity and its picture in philosophy and psychology. Technological knowlegdes in the spectrum of knowledge. Man in the world of technics: selected problems of technological culture. Technology as a form of self-reflection of man. Globalization and scientific - technical complex. Technological mind, values and value orientation. Social consideration of technical artefacts.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Passing the course provide student for better orientation in the problems of relation of technical and natural human environment. Knowledge of historical background of the evolution of this problem including the crucial factors of making of technical picture of the world is neccessary for understanding of mechanisms of these interaction and its relevant consideration.
teaching methods
Lecture
assessment methods
Seminar work
Recommended literature
 • Demjančuk, Nikolaj. Dějiny vědy a jejich racionální rekonstrukce v díle Imre Lakatose. Imre Lakatos a filosofie vědy : sborník příspěvků . 2005.
 • Demjančuk, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení : proměna obrazu vědy v analytické tradici. 1. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-19-8.
 • Demjančuk, Nikolaj. Filosofie techniky. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1994. ISBN 80-7082-149-3.
 • Demjančuk, Nikolaj. Kulturní tradice a vědecká racionalita. Kultura a vědecká racionalita ISBN 80-86473-24-4 D. 2002.
 • Demjančuk, Nikolaj. O povaze vědy : věda v kulturních kontextech. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7043-921-0.
 • Ellul, Jacques. The technological society. New York : Vintage Books, 1964. ISBN 0-394-70390-1.
 • Gehlen, A. Duch ve světě techniky. Praha, 1972.
 • Holton, Gerald. Věda a antivěda. Vyd. 1. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0717-2.
 • Morin, Ergar. Věda a svědomí. 1. vyd. Brno : Atlantis, 1995. ISBN 80-7108-108-6.
 • Mumford, L. Technika a civilizace. Praha, 1947.
 • Pearcyová, Nancy R.; Thaxton, Charles B. Duše vědy : proměny ve vztahu vědy a náboženství. 1. vyd. Praha : Návrat domů, 1997. ISBN 80-85495-73-2.
 • Salomon, Jean-Jacques. Technologický úděl. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1997. ISBN 80-7007-097-8.
 • Spengler, Oswald. Člověk a technika : příspěvek k jedné filozofii života. Praha : Neklan, 1997. ISBN 80-901987-6-7.
 • Tondl, Ladislav. Sociální hodnocení techniky : příspěvek k analýze vzájemných vztahů vědy, technologie a společnosti. 1.vyd. Plzeň : ZČU, 1992. ISBN 80-7082-068-3.
 • Tondl, Ladislav. Technologické myšlení a usuzování : kapitoly z filozofie techniky. Praha : Filosofia, 1998. ISBN 80-7007-105-2.
 • Tondl, Ladislav. Věda, technika a společnost : Soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1994. ISBN 80-7007-051-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2017) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2016) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2012) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Winter