Course: Thesis Seminar 2

« Back
Course title Thesis Seminar 2
Course code KFI/BPS2F
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Funda Otakar, Prof. ThDr. et ThDr.
  • Babůrková Květová Eliška, Mgr.
  • Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Course content
Within this course, the student first specifies the content of the thesis during consultation session, or rather during seminar sessions, then he/she chooses adequate methods and relevant procedure of the topic processing. The student consults partial outcomes with his/her adviser [supervisor] and presents parts of his/her Bachelor's thesis to him/her. The time schedule of the subject and particular requirements will be provided by the Department, or more precisely, by the student's adviser [supervisor] at the beginning of the semester.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Individual study, Self-study of literature, Lecture
  • E-learning (given by an e-learning course) - 107 hours per semester
  • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 10 hours per semester
  • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v základní terminologii a potřebném kontextu studovaného oboru
orientovat se ve výzkumných metodách studovaného oboru
aplikovat kontextuální znalosti pro vlastní metodickou práci
professional skills
identifikovat problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsažené v zadaném textu
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
vytvořit text splňující parametry odborného stylu
learning outcomes
professional knowledge
představit základní témata a problémy metodologie humanitních věd
charakterizovat nejdůležitější metody využívané v odborných filosofických textech
aplikovat kontextuální znalosti pro vlastní metodickou práci
professional skills
analyzovat pramenné filosofické texty vztahující se ke kvalifikační práci
interpretovat vybrané pasáže filosofických textů sekundárního charakteru vztahující se ke kvalifikační práci
sledovat argumentační postupy konkrétních autorů nebo textů potřebných pro zpracování kvalifikační práci
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Individual study
One-to-One tutorial
assessment methods
Bachelor's thesis assessment
Continuous assessment
professional skills
Skills demonstration during seminar
Bachelor's thesis assessment
Project
Recommended literature
  • Rozhodnutí děkana č. 01/10 o požadavcích na bakalářské a diplomové práce a o konání státních závěrečných zkoušek. Příslušnou literaturu doporučuje a schvaluje vedoucí dané bakalářské práce.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 3 Summer