Course: Thesis Seminar 1

« Back
Course title Thesis Seminar 1
Course code KFI/BPS1H
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
 • Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
 • Gvoždiak Vít, Mgr. Ph.D.
 • Hanzelínová Lada, PhDr. Ph.D.
 • Hečková Petra, Mgr. Ph.D.
 • Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
 • Černá Jana, PhDr. Ph.D.
 • Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
 • Dostálová Ludmila, Mgr. Ph.D.
 • Havlík Vladimír, Doc. PhDr. CSc.
 • Kaše Vojtěch, Mgr.
 • Kočandrle Radim, PhDr. Ph.D.
 • Křížková Červená Radka, PhDr.
 • Míchalová Zdeňka, Mgr. Ph.D.
 • Moural Josef, Doc. RNDr. CSc.
 • Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
 • Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
 • Suchánek Drahomír, PhDr. ThLic. Ph.D., Th.D.
 • Ševčík Miloš, PhDr. Ph.D.
 • Větrovcová Marie, Mgr. Ph.D.
 • Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
 • Paitlová Jitka, Mgr. Ph.D.
 • Polák Michal, Mgr. Ph.D.
 • Profant Martin, PhDr. Ph.D.
 • Babůrková Květová Eliška, Mgr.
 • Benda Libor, Mgr. Ph.D.
 • Dach Stefanie, Mgr. Ph.D.
 • Pavlas Petr, Mgr. Ph.D.
Course content
The view of science and scientifical methodolgy in present philosophy. Scientism and antiscientism. Culture and humanity sciences (W. Dilthey, W. Windelband). Sciences about nature and sciences about culture (H. Rickert). Tragedy of culture and methodology (G. Simmel, O. Spengler). Logic of science about culture (M. Weber). Language and humanity knowledge (E. Cassirer) . Cummunication and humanity knowledge (M. Buber, J. Ortega y Gasset, M. Bachtin). Hermeneutics and methods of social sciences (P. Ricoeur). Phenomenological method in humanity sciences (E. Husserl) . Hermeneutics as a methodological resource of humanity sciences (W. Dilthey, H. Gadamer). Characteristic of historical knowledge (B. Croce, M. Bloch). Humanity knowledge: since science till literature (R. Barthes). Methods of research in esthetics.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Individual study, Textual studies, Lecture
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 27 hours per semester
 • E-learning (given by an e-learning course) - 90 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students will be able to summarize and evaluate basic problems of methodology of humanity sciences. Particular signs of humanity and scientifical knowledge will be presented to them. They will compare ideas and theoretical systems of some famous philosophers. The language of humanity subjects will be presented to them and they will learn how to work with it. Students will explore and evalute basic problems, methods, hypothesis, definitions, cathegories, terms and principles of humanity sciences.
teaching methods
Lecture
Textual studies
Individual study
One-to-One tutorial
assessment methods
Test
Bachelor's thesis assessment
Continuous assessment
Recommended literature
 • Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-10-0.
 • Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem. 2, Mytické myšlení. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-11-9.
 • Demjančuk, Nikolaj. Elektronická učebnice (KFI/MHV).
 • Demjančuk, Nikolaj. O povaze vědy : věda v kulturních kontextech.
 • Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-141-2.
 • Hendl, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-246-0030-7.
 • Hollis, Martin. The philosophy of social science : an introduction. 1st ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-44780-1.
 • Hubík, Stanislav. Sociologie vědění : základní koncepce a paradigmata. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. ISBN 80-85850-58-3.
 • Popper, Karl Raimund. Logika vědeckého zkoumání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.
 • Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé I. Uhranutí Platónem. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-53-6.
 • Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé II. Vlna proroctví: Hegel, Marx a co následovalo. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-54-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter