Course: Classical and Medieval Philosophy

« Back
Course title Classical and Medieval Philosophy
Course code KFI/ASFH
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kočandrle Radim, PhDr. Ph.D.
Course content
The origins of philosophy. Mythos and logos. An investigation into the nature. Ionian and Italian branches of philosophy. Milesians. Pythagoreans, Xenophanes, Heraclitus, Parmenides and the Eleans. Empedocles and Anaxagoras. The Atomists. The Sophists and Socrates. Plato. Aristotle: logic, first philosophy, physics, ethics, politics. Hellenism: Stoicism, Epicureism, Scepticism. Neoplatonism. Patristics - basic tendency, the problem of universals. The influence of aristotelism. Thomas Aquinas. The late scholasticism and the nominalism: Scotus, Ockham, Nicolas of Cusa.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Textual studies, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 48 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students will be competent to orientate themselves in the fundamental topics of the ancient and mediteval philosophy. Thanks to the critical reading of the original sources they will be able to identify partial tendences established during the history of the western thinking into the respective philosophical systems. This knowledge will provide them with understanding of the whole process of formation of the European philosophical discursus within its vast spectrum of influences, which is necessary for further study of philosophy.
teaching methods
Lecture
Seminar
Textual studies
Students' portfolio
assessment methods
Combined exam
Quality of a written report
Recommended literature
 • Filosofie pozdní antiky : od staré Akademie po Jana Eriugenu. Vyd. 1. Praha : Oikoymenh, 2002. ISBN 80-7298-053-X.
 • Velké postavy západního myšlení : slovník myslitelů. 1. vyd. Praha : Prostor, 1997. ISBN 80-85190-61-3.
 • Všechna vydaná díla filosofů antiky a středověku.
 • Zlomky předsokratovských myslitelů. 2. vyd. Praha : Československá akademie věd, 1962.
 • Cooper, David E. World philosophies : an historical introduction. 1st ed. repr. Oxford : Blackwell, 1996. ISBN 0-631-18867-3.
 • De Libera, Alain. Středověká filosofie : byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie. Praha : Oikoymenh, 2001. ISBN 80-7298-026-2.
 • Graeser, Andreas. Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Praha : Oikoymenh, 2000. ISBN 80-7298-019-X.
 • Heinzmann, Richard. Středověká filosofie. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-105-5.
 • Hussey, Edward. Presokratici. [1. vyd.]. [Praha] : Rezek, 1997. ISBN 80-86027-07-4.
 • Jan Patočka. Předsokratovská filosofie.
 • Kenny, Anthony. Stručné dějiny západní filosofie. Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2000. ISBN 80-7207-374-5.
 • Kirk, G. S.; Raven, J. E.; Schofield, Malcolm. Předsókratovští filosofové : kritické dějiny s vybranými texty. Vyd. 1. Praha : Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-110-2.
 • Kratochvíl, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda. Díl I. a II., Filosofie mezi Homérem a Descartem. null. Praha : Hrnčířství a nakladatelství M. Jůza & E. Jůzová, 1993. ISBN 80-7111-007-8.
 • Lane, Tony. Dějiny křesťanského myšlení. 1. vyd. Praha : Návrat domů, 1996. ISBN 80-85495-47-X.
 • Long, A. A. Helénistická filosofie. Praha, 2003.
 • Machovec, Dušan. Dějiny antické filosofie. 1. vyd. Jinočany : H & H, 1993. ISBN 80-85467-62-3.
 • Patočka, Jan. Aristotelés : přednášky z antické filosofie. Vyd 1. Praha : Vyšehrad, 1994. ISBN 80-7021-067-2.
 • Patočka, Jan. Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové : studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi. Vyd 1. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1964.
 • Patočka, Jan. Platón : Přednášky z antické filosofie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25609-0.
 • Patočka, Jan. Sókratés : přednášky z antické filosofie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-04-25383-0.
 • Ricken, Friedo. Antická filosofie. null. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. ISBN 80-7182-092-X.
 • Sousedík, Stanislav. Texty k studiu dějin středověké filosofie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-877-6.
 • Steenberghen, F. Dějiny středověké filosofie.. Praha , 1990.
 • Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon, 1991. ISBN 80-7113-041-9.
 • Tretera, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi. null. Praha ; Paseka, 1999. ISBN 80-7185-243-0.
 • Weischedel, Wilhelm. Zadní schodiště filosofie. [Olomouc] : Votobia, 1992. ISBN 80-85619-36-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester