Course: Assessment methods for motor system 2

« Back
Course title Assessment methods for motor system 2
Course code KFE/VME2
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Zeman Václav, Prof. MUDr. CSc.
 • Stašková Šárka, Mgr.
 • Poková Petra, Mgr.
Course content
lectures: 1st Testing of neck muscles. Testing of trunk muscles. Testing of muscles of the upper limb. Testing of muscles of the lower limb. Testing based on location. 2nd Examination of the movement stereotypes. 3rd Examination of the deep stabilization system- foundations. 4th Examination of the standing - static, dynamic. 5th Examination of the walk, SSCH, pathology. tutorials: Continues the content taught theory lectures. Practical training and models demonstrations.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture with practical applications, Lecture with visual aids, Practicum
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 33 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
After completing the course students have mastered basic anatomic orientation. They can use medical terminology in the examination, define the findings with respect to the current anthropometrics measurement, explain the muscular dysbalance and according to the examination, describe the typical body posture, apply the meassurement each parts of anthropometrics and evaluate the range of movement with describing of physiological range at the various plane levels, performs basic palpation examination of anthropometric points and shortened muscles.
learning outcomes
After completing the course students are able to choose major muscles according to the principle of motion and anatomical knowledge of all joints physiological movements, evaluate active and passive motion in the joint, including the determination of muscle strength of the relevant muscles. Based on the evaluation and examination of posture while standing and walking, according to the role of the deep stabilization system determine possible pathological deviations. All of that with emphasis on palpation examination and aspection. All of that with emphasis to palpation and aspection.
teaching methods
Lecture with visual aids
Interactive lecture
Practicum
Lecture with practical applications
assessment methods
Test
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Rehabilitace a fyzikální lékařství = Rehabilitation and Physical Medicine : (volné pokračování Fysiatrického a revmatologického věstníku založeného v roce 1923). Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1994.
 • Gross, Jeffrey M.; Fetto, Joseph; Supnick, Elaine Rosen. Vyšetření pohybového aparátu : překlad druhého anglického vydání. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-720-8.
 • Gúth, Anton. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov : učebnica určená pre fyzioterapeutov, rehabilitačných pracovníkov, rehabilitačných asistentov a iných študujúcich v oblasti rehabilitácie. Bratislava : Liečreh Gúth, 2004. ISBN 80-88932-13-0.
 • Janda, Vladimír. Svalové funkční testy : kniha obsahuje 401 obrázků a 65 tabulek. Vyd. 1. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0722-5.
 • Kolář, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha : Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.
 • Larsen, Christian. Zdravá chůze po celý život. Olomouc : Poznání, 2005. ISBN 80-86606-38-4.
 • Lewit, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha : Sdělovací technika, 2003. ISBN 80-86645-04-5.
 • Tichý, Miroslav. Dysfunkce kloubu. II, Pánev. 2. vyd. V Praze : Miroslav Tichý, 2009. ISBN 80-239-7742-4.
 • Tichý, Miroslav. Dysfunkce kloubu. V, Dolní končetina. 1. vyd. Praha : Miroslav Tichý, 2008. ISBN 978-80-254-2251-9.
 • Véle, František. Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha : Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 1 Summer