Course: Use of communication in Occupational Therapy

« Back
Course title Use of communication in Occupational Therapy
Course code KFE/VKE
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Zahradnická Ilona, PhDr.
Course content
1st Introduction to Communication. 2nd Alternative communication. 3rd Augmentative communication. 4th Principles of communication with clients with different disabilities. 5th Communications of the hearing impaired. 6th Communicating visually impaired. 7th Communication mentally handicapped. 8th Communication mentally handicapped. 9th Communication handicapped. 10th Communication in geriatrics. 11th Communication in pediatrics.

Learning activities and teaching methods
Practicum
  • Contact hours - 22 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
After completing the course students are able to describe the theoretical and practical knowledge in the use of occupational therapy communication.
teaching methods
Practicum
assessment methods
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Recommended literature
  • KŘIVAHLOVÝ, Jaro. Rozhovor a jednání člověka s člověkem - sociální komunikace ve zdravotnictví. Institut pro další vzdělávání lékařů a framceutů, 1980.
  • Linhartová, Věra. Praktická komunikace v medicíně : pro mediky, lékaře a ošetřující personál. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1784-5.
  • Nichols, Michael P. Zapomenuté umění naslouchat : (proč naslouchání vztahům prospívá). 1. vyd. Praha : Návrat domů, 2005. ISBN 80-7255-106-X.
  • Plevová, Ilona; Slowik, Regina. Komunikace s dětským pacientem. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2968-8.
  • Pokorná, Andrea. Komunikace se seniory. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8.
  • VRUBLOVÁ, Yvetta a Jiří HEŘT. Kapitoly z psychologie a komunikace ve zdravotnictví. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 978-80-2481-132-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 1 Summer