Course: Regenerative procedures in sports medicine

« Back
Course title Regenerative procedures in sports medicine
Course code KFE/REG
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Valeš Jiří, MUDr.
 • Valeš Jiří, MUDr.
Course content
Course content: 1. Hydrotherapy in strength regeneration 2. Phototherapy in strength regeneration 3. Doping and doping control 4. Microtrauma treatment in sports 5. Drinking regimen in sports 6. Joint regeneration 7. Sports massage and taping 8. Compensatory exercises as part of strength regeneration in sports

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Multimedia supported teaching
 • Contact hours - 22 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 5 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
Competences: After completing the course students have a good understanding of strength regeneration in sports.
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Multimedia supported teaching
assessment methods
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Bursová, M. Kompenzační cvičení. Praha : Grada, 2005.
 • Capko, J. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada Publishing, spol s r.o., 1998.
 • Jirka, Zdeněk. Regenerace a sport. Praha : Olympia, 1990. ISBN 80-7033-052-X.
 • Kabelíková, K., Vávrová, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha : Grada, 1997. ISBN 80-7169-384-7.
 • KVAPILÍK, J. Sportovní masáž pro každého.. Praha,, 1995.
 • Kvapilík, Josef. Regenerace sil mladých sportovců. Praha : Český ústřední výbor ČSTV, 1988.
 • Poděbradský, Vařeka. Fyzikální terapie I., II..
 • Šigut, Jakub. Problematika dopingu v současném sportu. Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta pedagogická, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (1) Health service 2 Summer
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 2 Summer
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 2 Summer