Course: Physical activities in rehabilitation

« Back
Course title Physical activities in rehabilitation
Course code KFE/PAR
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Stašková Šárka, Mgr.
 • Ryba Lukáš, Mgr.
 • Poková Petra, Mgr.
 • Steiniglová Tereza, Mgr.
Course content
Introduction to the issue of comprehensive rehabilitation. Body image exercises. Patients physical activity. Adapted physical activity. Nordic walking. Expressive techniques - introduction to supportive therapies in rehabilitation. Game activities in rehabilitation (physical, memory, logic, teamwork).

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Collaborative instruction, Lecture with visual aids, Practicum
 • Contact hours - 40 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Student describes the basic metabolic processes and their importance, for understanding the relationships between the processes occurring in the human body uses knowledge of organ systems, characterize individual human development and examine the factors influencing it in a positive and negative direction. Student organizes his training regime and utilizes in accordance with the motion assumptions, interests and health needs and available physical activities, verified by simple tests the level of health-related fitness and muscle imbalance, choose from the range appropriate fitness programs or sets of exercises to maintain and develop the level of health oriented fitness and self-adjusts them for their own use, choose from the range appropriate files of compensatory exercises designed to change repetitive load, prevention and correction of muscle imbalances and modify them independently for their own use, prepare the body for physical activity due to the subsequent movement prevailing physical load.
learning outcomes
Student enumerates and describe the individual components of comprehensive rehabilitation, describes supportive techniques in rehabilitation, enumerates possibilities of adapted physical activity, prepare and lead patients physical activity unit and accurately reflects the movement, created and led the game for the patients.
teaching methods
Lecture with visual aids
Practicum
Collaborative instruction
Lecture with practical applications
assessment methods
Practical exam
Test
Recommended literature
 • Beermann-Hagel, Susanne; Schubach, Monika; Tornow, Ortrud E. Hry na semináře a workshopy : 124 kreativních her. 2. rozšířené vydání. 2015. ISBN 978-80-247-5514-4.
 • KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.
 • KOVAŘOVIC, Karel, KARDA, Miroslav a HOLEČEK, Jan. Severské fitness: nordic walking: dynamická sportovní chůze s hůlkami. Praha: Olympia, 2011. ISBN 978-80-7376-189-9.
 • KUDLÁČEK, Marti et al. Základy aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3954-9.
 • Liebmann, Marian. Skupinová arteterapie : nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Vyd. 2. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-729-9.
 • Mommert-Jauch, Petra. Nordic walking pro zdraví : pomáhá při bolestech zad, artróze, osteoporóze, vysokém krevním tlaku, nadváze, cévních problémech a dalších obtížích. Vyd. 1. Praha : Plot, 2009. ISBN 978-80-86523-98-9.
 • Rywerant, Yochanan. Feldenkraisova metoda : systém funkční integrace. Hodkovičky [Praha] : Pragma, 2008. ISBN 978-80-7349-134-5.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi.. Praha: Portál, 1998. ISBN 978-80-7367-928-6.
 • Walsh, Danny. Skupinové hry a činnosti pro seniory : interakce a sebepoznávání, hry se slovy, kvízy, cvičení a relaxace, každodenní aktivity. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-970-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 1 Winter
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 1 Winter