Course: Neurology 3

« Back
Course title Neurology 3
Course code KFE/NEUR3
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Valeš Jiří, MUDr.
 • Kielbergerová Lenka, MUDr.
Course content
1st Degenerative diseases of the CNS - dementia. 2nd Parkinson's disease and diseases of the extrapyramidal system. 3rd Demyelinating diseases of the nervous system. 4th Inflammatory diseases of the nervous system. 5th Degenerative diseases NS - cerebellospinální and peripheral nerves. 6th Epilepsy or other seizure disorder. 7th Migraine and other headaches. 8th Malignant diseases of the nervous system. 9th Developmental abnormalities of the nervous system - cerebral palsy. 10th Vertebral diseases in general. 11th Vertebral diseases C and L spine, therapy, post-surgery.

Learning activities and teaching methods
Lecture with a video analysis, Lecture with practical applications, Lecture with visual aids
 • Contact hours - 22 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat příčiny, diagnostiku, diferenciální diagnostiku, terapii a prevenci jednotlivých neurologických onemocnění a postižení centrální a periferní nervové soustavy
professional skills
provádět a analyzovat vyšetření dětí i dospělých
dle symptomatologie rozpoznat jednotlivá postižení centrální a periferní nervové soustavy
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat příčiny, diagnostiku, diferenciální diagnostiku, terapii a prevenci jednotlivých zánětlivých i nezánětlivých neurologických onemocnění , neurodegenerativních postižení a vývojových vad
professional skills
provádět a analyzovat vyšetření dětí i dospělých
dle symptomatologie rozpoznat jednotlivé degenerativní i jiná postižení centrální nebo periferní nervové soustavy
teaching methods
professional knowledge
Lecture with practical applications
Interactive lecture
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Interactive lecture
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Oral exam
Recommended literature
 • AMBLER, Zdeněk a kol. Klinická neurologie: část speciální I, II.. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-389-9.
 • Ambler, Zdeněk. Základy neurologie : [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha : Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-707-3.
 • Cipriano, Joseph J. Photographic manual of regional orthopaedic and neurological tests. 4th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2003. ISBN 978-0-7817-3552-0.
 • Druga, Rastislav; Grim, Miloš,; Dubový, Petr. Anatomie centrálního nervového systému. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-706-6.
 • Fuller, Geraint. Neurologické vyšetření snadno a rychle. 1. české vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1914-6.
 • Gross, J., Fetto, J., Rosen,E.:. Vyšetření pohybového aparátu. Triton Praha, 2005. ISBN 80-7254-720-8.
 • Gúth, Anton. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava : Liečreh, 1995. ISBN 80-967383-0-5.
 • Havrdová, Eva. Roztroušená skleróza. Vyd. 2. Praha : Triton, 2000. ISBN 80-7254-117-X.
 • Hoppenfeld, Stanley; Hutton, Richard. Orthopaedic neurology : a diagnostic guide to neurologic levels. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 1997. ISBN 978-0-397-50368-1.
 • Kaňovský, Petr. Spasticita : mechanismy, diagnostika, léčba. Praha : Maxdorf, 2004. ISBN 80-7345-042-9.
 • Kasík, Jiří. Vertebrogenní kořenové syndromy : diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0142-1.
 • Kolář, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha : Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.
 • Kraus, Jan. Dětská mozková obrna. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1018-8.
 • Lippert-Grüner, Marcela. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha : Galén, 2005. ISBN 80-7262-317-6.
 • Mumenthaler, Marco; Bassetti, Claudio L.,; Daetwyler, Christof J. Neurologická diferenciální diagnostika. 1. české vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2298-6.
 • Mumenthaler, Marco; Mattle, Heinrich. Neurologie. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-7169-545-9.
 • Opavský, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0625-X.
 • Pfeiffer, Jan. Neurologie v rehabilitaci : pro studium a praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1135-5.
 • Seidl, Zdeněk. Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2733-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 3 Winter
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 3 Winter
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 3 Winter