Course: Neurology 1

« Back
Course title Neurology 1
Course code KFE/NEUR1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Valeš Jiří, MUDr.
 • Kielbergerová Lenka, MUDr.
 • Dlouhý Miroslav, MUDr.
Course content
1st Introduction, general neurology, the content of clinical neurology literature. 2nd Syndrome I. and II motoneurons. 3rd Extrapyramidal syndrome. 4th Cerebellar syndrome. 5th Spinal cord syndrome. 6th The syndrome of intracranial hypertension and meningeal syndrome. 7th Neurological examination of children. Cortical syndromes. 8th Stem and subcortical syndromes. 9th Disorders of symbolic function, speech, gnostic and practical function. 10th Vestibular syndrome. 11th Syndrome sensitive. 12th Muscle tone, pathology and its influence in practice. 13th Principles of motor control.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture with practical applications, Lecture with visual aids
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vyjmenovat všechny kosti, klouby, svaly, nervový systém podrobně je popsat a charakterizovat dle funkce
professional skills
poznat a ukázat na modelu či preparátu jednotlivé svaly, kosti, klouby a nervový systém
learning outcomes
professional knowledge
popsat činnost celého nervového systému za normálních a patologických stavů
definovat příčiny jednotlivých onemocnění
popsat diagnostiku, terapii a prevenci jednotlivých neurologických syndromů a to dle diferenciální diagnostiky
professional skills
provádět vyšetření dětí i dospělých
dle symptomatologie rozpoznat jednotlivé neurologické syndromy, poruchy symbolických funkcí nebo poruchy řízení motoriky
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Interactive lecture
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Test
Recommended literature
 • AMBLER, Zdeněk a kol. Klinická neurologie: část speciální I, II.. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-389-9.
 • Ambler, Zdeněk. Základy neurologie : [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha : Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-707-3.
 • Cipriano, Joseph J. Photographic manual of regional orthopaedic and neurological tests. 4th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2003. ISBN 978-0-7817-3552-0.
 • DRUGA, Rastislav, GRIM, Miloš a DUBOVÝ, Petr. Anatomie centrálního nervového systému. 1. vyd. Praha: Galén,, 2011. ISBN 978-80-7262-706-6.
 • Fuller, Geraint. Neurologické vyšetření snadno a rychle. 1. české vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1914-6.
 • Gross, J., Fetto, J., Rosen,E.:. Vyšetření pohybového aparátu. Triton Praha, 2005. ISBN 80-7254-720-8.
 • Gúth, Anton. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava : Liečreh, 1995. ISBN 80-967383-0-5.
 • Hoppenfeld, Stanley; Hutton, Richard. Orthopaedic neurology : a diagnostic guide to neurologic levels. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 1997. ISBN 978-0-397-50368-1.
 • KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.
 • Lippert-Grüner, Marcela. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha : Galén, 2005. ISBN 80-7262-317-6.
 • Mumenthaler, Marco; Bassetti, Claudio L.,; Daetwyler, Christof J. Neurologická diferenciální diagnostika. 1. české vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2298-6.
 • Mumenthaler, Marco; Mattle, Heinrich. Neurologie. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-7169-545-9.
 • Opavský, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0625-X.
 • Pfeiffer, Jan. Neurologie v rehabilitaci : pro studium a praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1135-5.
 • Seidl, Zdeněk. Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2733-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 2 Winter