Course: Kinesiology and Pathokinesiology 2

« Back
Course title Kinesiology and Pathokinesiology 2
Course code KFE/KIP2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Kott Otto, MUDr. CSc.
 • Valeš Jiří, MUDr.
Course content
lectures: 1st Plexus brachialis- structure, the upper and lower fault type. 2nd Kinesiology and Pathokinesiology elbow and wrist joint. 3rd Test: Kinesiology and Pathokinesiology lower limbs. Walking. 4th Kinesiology and Pathokinesiology hand. Differentiated movements. 5th Grip- distribution, types of grips. 6th Entrapment area upper limbs. 7th Test: Kinesiology and Pathokinesiology upper limbs. 8th Kinesiology and Pathokinesiology axial skeleton. 9th Kinesiology and Pathokinesiology chest. 10th - 11.Vertebromedulary topography. 10. Spine segments

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Multimedia supported teaching
 • Contact hours - 22 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat mechanikou a biomechanikou pohybový systém lidského těla
vysvětlit podstatu normálního a patologického pohybu
definovat poruchu centrálního a periferního motoneuronu
hodnotit dysfunkce v úrovni dolní končetiny
analyzovat příčinu poruchy chůze, stoje, sedu a úchopu
professional skills
provést a analyzovat kineziologický rozbor
testem ověřit poruchu hlavových, periferních a autonomních nervů
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat stavbu a funkci kloubů horní a dolní končetiny
vysvětlit podstatu normálního a patologického pohybu horní končetiny
definovat patologie pohybu v úrovni horní končetiny
charakterizovat centrální a laterální výhřez meziobratlové ploténky
professional skills
vyšetřit a rozpoznat poruchy motorického korového centra od poruchy podkorových struktur
poznat patologické anomálie a odchylky v úrovni postury a kvality pohybu
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Multimedia supported teaching
professional skills
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Seminar work
Recommended literature
 • Dylevský, Ivan. Kineziologie. Praha : Alberta, 1994. ISBN 80-85792-08-7.
 • Dylevský, Ivan. Obecná kineziologie. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1649-7.
 • František Vélé . Kineziologie pro klinickou praxi.
 • kott, O. Anatomie pro fyzioterapeuty. Kineziologie. Plzeň, DTP Maurea, 2000.
 • Kott, O. Předpoklady pohybu. Plzeň, ZČU, 2009.
 • Kott. Speciální kineziologie. Plzeň, 1998. ISBN 80-902876-0-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 3 Winter
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 3 Winter
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (1) Health service 3 Winter
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 3 Winter