Course: Kinesiology and Pathokinesiology 1

« Back
Course title Kinesiology and Pathokinesiology 1
Course code KFE/KIP1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Kott Otto, MUDr. CSc.
  • Valeš Jiří, MUDr.
Course content
1st Introduction to Kinesiology and Pathokinesiology. Mechanics and biomechanics. The body as a body. Equilibrium. Position. Gravity. Levers? distribution. The effect of external and internal forces on the lever. 2nd Musculoskeletal foundation movement. Distribution receptors. The types of nerve fibers. Conduction. Motor units. The importance of proprioception? neuromuscular spindle (structure, function). 3rd Golgi tendon body. Gama loop, alpha? gamma coactivation. Management function level spinal motoneurons and supraspinal. 4th Kinesiology postural activities. Supine. Sitting. stand normal and abnormal posture. Test? mechanics and biomechanics, musculoskeletal foundation movement. 5th The function of the lower limb as a whole. Kinesiology and Pathokinesiology pelvis and hip joint. 6th Kinesiology and Pathokinesiology knee joint. 7th Kinesiology and Pathokinesiology feet. 8th Kinesiology walk ? distribution , types of walking. 9th Step . Phase stance and kročná . 10th Run . Double step . 11th Pathological types of walking.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio
  • Contact hours - 33 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 15 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vyjmenovat všechny kosti, klouby, svaly, nervový systém podrobně je popsat a charakterizovat dle funkce
professional skills
poznat a ukázat na modelu či preparátu jednotlivé svaly, kosti, klouby a nervový systém
learning outcomes
professional knowledge
popsat mechanikou a biomechanikou pohybový systém lidského těla
vysvětlit podstatu normálního a patologického pohybu
definovat poruchu centrálního a periferního motoneuronu
hodnotit dysfunkce v úrovni dolní končetiny
analyzovat příčinu poruchy chůze, stoje, sedu a úchopu
professional skills
provést a analyzovat kineziologický rozbor
testem ověřit poruchu hlavových, periferních a autonomních nervů
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Lecture
professional skills
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Oral exam
professional skills
Seminar work
Recommended literature
  • František Vélé . Kineziologie. Triton, 2006.
  • Ivan Dylevský . Kineziologie. Praha, 1994.
  • kott, O. Anatomie pro fyzioterapeuty. Kineziologie. Plzeň, DTP Maurea, 2000.
  • Nedoma, Jiří. Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1227-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 2 Summer
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (1) Health service 2 Summer
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 2 Summer
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 2 Summer