Course: The Games in the Occupational therapy

« Back
Course title The Games in the Occupational therapy
Course code KFE/HRY
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Blahovcová Olga, Mgr.
  • Šrytrová Michaela, PhDr.
Course content
Familiarization with the games in the o.t. Funktional Games Imitative Handling Task and themed Games Constructive Games Movemend and rhythm-music Games Receptive and sensory Games Educational Games Games as a diagnostik agent

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
Student will be able to apply the game in the diagnosis and therapy.
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
assessment methods
Seminar work
Recommended literature
  • Doyon, Louise. Hry pro všestranný rozvoj dítěte : [pro děti do 6 let]. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-754-X.
  • Friedl, Johanna. 261 her pro děti od tří let. Vyd. 1. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0360-2.
  • Koťátková, Soňa. Hry v mateřské škole v teorii a praxi : význam hry, role pedagoga, cíl hry, soubor her. Vyd. 1. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0852-3.
  • Newman, Sarah. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením : rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-872-4.
  • Walsh, Danny. Skupinové hry a činnosti pro seniory : interakce a sebepoznávání, hry se slovy, kvízy, cvičení a relaxace, každodenní aktivity. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-970-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (1) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 1 Winter