Course: Surgery, Traumatology and Orthopaedics 3

« Back
Course title Surgery, Traumatology and Orthopaedics 3
Course code KFE/CHT3
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Koudela Karel, MUDr. PhD.
Course content
Content 1. Diseases and defects of the hip joint. 2. Diseases and defects of the knee. 3. Diseases and defects of the foot. 4. Orthopedic Prosthetics. Field development, terminology in surgery, indications, contraindications. 5. Upper limb amputations. 6. Lower limbs amputations. 7. Upper Extremity Prosthetics. 8. Prosthetics. 9. Orthotics. 10. Calceotics. 11. Adjuvatics.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture with a video analysis, Lecture with practical applications, Lecture with visual aids
 • Contact hours - 22 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vyjmenovat a charakterizovat specifika ortopedických chorob
definovat etiologii, patogenezi, klinický obraz, diagnostické metody, diferenciální diagnostiku, léčbu a komplikace fraktur páteře, pánve a horních a dolních končetin
definovat etiologii, patogenezi, klinický obraz, diagnostické metody, diferenciální diagnostiku, léčbu a komplikace z oblasti osteoartóz, endoprotetiky a vrozených a vývojových vad páteře, hrudníku a horních končetin
professional skills
na podkladě lékařské diagnostiky z oblasti traumatologie a vrozených a získaných vad osového skeletu navrhnout program léčebné rehabilitace
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat a charakterizovat specifika ortopedických chorob
definovat etiologii, patogenezi, klinický obraz, diagnostické metody, diferenciální diagnostiku, léčbu a komplikace fraktur páteře, pánve a horních a dolních končetin
definovat etiologii, patogenezi, klinický obraz, diagnostické metody, diferenciální diagnostiku, léčbu a komplikace z oblasti osteoartóz, endoprotetiky a vrozených a vývojových vad páteře, hrudníku a horních končetin
professional skills
na podkladě lékařské diagnostiky z oblasti traumatologie a vrozených a získaných vad osového skeletu navrhnout program léčebné rehabilitace
teaching methods
professional knowledge
Lecture with a video analysis
Interactive lecture
professional skills
Lecture with visual aids
Lecture with practical applications
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Test
professional skills
Test
Recommended literature
 • Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. Praha: Ortotika, 1997.
 • Dungl, Pavel. Ortopedie. Vyd. 1. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0550-8.
 • EIS, Emil. Ortopedie pro speciální pedagogy: Celost. vysokošk. učebnice pro stud. pedagog. fakult. 1. vyd.. Praha: SPN, 1986.
 • Husić. Ortotika: doporučený učební text pro rekvalifikační kurzy. Praha, 2003.
 • Kaphingst, W. Protetika : základy protetiky dolních a horních končetin : pro učební obor technické ortopedie : [doporučený učební text pro rekvalifikační kurzy]. Praha : Federace ortopedických protetiků technických oborů, 2002.
 • Koudela, Karel. Ortopedická traumatologie. 1. vyd. V Praze : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0392-6.
 • Koudela, Karel. Ortopedie. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.
 • Nekula, Josef. Zobrazovací metody muskoskeletálního systému pro studující fyzioterapie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, 2001. ISBN 80-244-0260-2.
 • Paneš, Václav. Vybrané kapitoly z chirurgie, traumatologie, ortopedie a protetiky : učební text pro střední zdravotnické pracovníky. Olomouc : Epava, 1993. ISBN 80-901471-2-7.
 • Sosna, Antonín. Základy ortopedie. Vyd. 1. V Praze : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 2 Summer
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 2 Summer
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 2 Summer