Course: Security of Enterprise Information

« Back
Course title Security of Enterprise Information
Course code KET/ZPI
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Steiner František, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
1. Information and its importance for enterprise management. 2. Information types. Information as enterprise assets and their value estimation. 3. Information security - fundamental terms. 4. Security models, standars and norms. 5. Information Security Management System (ISMS). 6. Security policy. 7. Risk analysis methods. 8. Risk treatment methods. 9. Security mechanism - password, magnetic and chip cards, cryptography, electronic signature. 10. Security planning and control, business continuity management. 11. Security testing. 12. Information Security Management System implementation and certification. 13. Security of public administration information system.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Students' portfolio, Seminar classes, Individual study, Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 13 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
vysvětlit základní pojmy bezpečnosti informací
klasifikovat informační aktiva
popsat proces implementace a certifikace systémů řízení bezpečnosti informací
vysvětlit základy testování bezpečnosti
professional skills
rozlišit jednotlivé typy informací
stanovit bezpečnostní politiku
identifikovat a odhadnout bezpečnostní rizika
navrhnout opatření na ošetření rizik
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Collaborative instruction
Individual study
Students' portfolio
Seminar classes
professional skills
Collaborative instruction
Individual study
Students' portfolio
Seminar classes
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Seminar work
Group presentation at a seminar
professional skills
Combined exam
Seminar work
Group presentation at a seminar
Recommended literature
 • Zákony a normy.
 • Basl, Josef, Blažíček Roman. Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 80-247-0214-2.
 • Smejkal V. Informační systémy veřejné správy ČR,. VŠE v Praze, 2003.
 • Smejkal, V.; Rais, K. Řízení rizik. Praha, 2006. ISBN 80-247-1667-4.
 • Steiner, František; Machač, Jan; Novák, Tomáš. Integrované systémy řízení a jejich aplikace v oblasti výroby - cvičení. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-44-6.
 • Steiner, František; Machač, Jan; Novák, Tomáš. Integrované systémy řízení a jejich aplikace v oblasti výroby. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-43-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Electrical Engineering Commercial Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT - Summer
Faculty of Electrical Engineering Telecommunication and Multimedia Systems (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Power Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Applied Informatics (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Power Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Industrial Electronics and Electromechanical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Applied Electrical Engineering (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 3 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Applied Informatics (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Engineering in Transport and Automotive Electronics (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Nuclear Power Engineering (12) Special and interdisciplinary fields 2 Summer