Course: Business in Electrical Engineering

« Back
Course title Business in Electrical Engineering
Course code KET/POET
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Skočil Vlastimil, Doc. Ing. CSc.
 • Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
 • Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
 • Winkelhölferová Martina, Ing.
 • Kapounová Veronika, Ing.
 • Kudry Juraj, Ing.
 • Šimota Jan, Ing.
 • Bandžáková Katarína, Ing.
 • Hromadka Karel, Ing. Ph.D.
 • Benešová Andrea, Ing.
 • Brych David, Ing.
Course content
Lectures: 1. Introduction to business, position and trends of Czech and world electrical engineering. 2. Law and regulations for business 3. Conditions, requirements and forms for business. 4. Electrotechnical qualification for business 5. Conditions for entrance of products on market and responsibility for safety 6. Strategy, targets and planning 7. Management and structure of electrotechnical company 8. Organizing of electrotechnic production and services 9. Company communication 10. Human resources in electrotechnical production and services. 11. Electrotechnical production and their managing. Quality control 12. Quality control and lean production. 13. Managerial techniques. Seminars: 1. Introduction, organizing of subject, submission of semestral project. 2. Business plan. 3. Entering the business (opportunities and dangers), motives of business, types of business forms, perspectives. 4. Law and regulations for business. 5. Managing techniques. 6. Presentation of semestral project. 7. Presentation of semestral project, test.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 9 hours per semester
learning outcomes
professional knowledge
Students know conditions and forms of business in electrical engineering and conditions for entrance of products on market.
teaching methods
Lecture
Seminar
assessment methods
Test
Seminar work
Recommended literature
 • Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
 • Zákon o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb.
 • Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb..
 • Bělohlávek, František; Košťan, Pavol; Šuleř, Oldřich. Management. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2001. ISBN 80-85839-45-8.
 • Jones, Gary. Začínáme podnikat. 1. vydání. Plzeň : Idea, 1992. ISBN 80-901303-0-5.
 • Kotler, Philip. Marketing management. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-033629-7.
 • Tomek, Gustav; Vávrová, Věra. Marketing management. 1. vyd. Praha : ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01904-7.
 • Weihrich, Heinz; Koontz, Harold. Management / Z amerického originálu přeložil Václav Dolanský. Praha : East Publishing, 1998. ISBN 80-7219-014-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Electrical Engineering Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical and Power Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Environmental Engineering (10) Special and interdisciplinary fields 3 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Engineering (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Environmental Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 3 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Telecommunications (13) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Applied Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Telecommunications (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Applied Electrical Engineering (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical and Power Engineering (10) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer