Course: Copyright and Industrial Law

« Back
Course title Copyright and Industrial Law
Course code KET/APPR
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
1. Introduction; intellectual property in the Czech Republic; copyright law - fundamentals principles; international relations, types of authors crafts 2. Law of author and co-authors; fundamentals legal relations; copyright transfer; protection of crafts authors 3. Protection of computers programs and databases according to copyright law 4. Industry law - structure and protection; patents law 5. Inventions; utility models; topographies of semiconductor products protection; know-how; rationalisation proposal 6. Trademarks, licences, appellation of origin, protection of trade name 7. Protection of information systems; design of information systems and legal protection of authors, employees crafts 8. Internet and intellectual properties; registration of domains; protection of information 9. Communication systems on the internet, conditions of operating; computers and internet crime 10. Legal protection of electronic commerce and business; business relations on the internet 11. Electronics documents and electronics signatures 12. Personally dates protection; title to information 13. Electronics communications law, fundamentals legal rules; enterprise at the telecommunication

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
  • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
professional skills
No particular prerequisites specified.
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
popsat práva a povinnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a oblastech souvisejících
vysvětlit pojmy v oblasti autorského a průmyslového práva
ovládat základní právní předpisy související s ochranou duševního vlastnictví
professional skills
aplikovat právní předpisy v různých situacích souvisejících s tvůrčí činností a provozováním elektronických komunikačních systémů, včetně Internetu
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Written exam
Recommended literature
  • Schneiderová, Eva; Kučerová, Veronika. PCT : systém mezinárodní ochrany vynálezů. Vyd. 1. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2006. ISBN 80-7282-054-0.
  • Smejkal, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-765-0.
  • Telec I.. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. null. null, null. ISBN null.
  • Telec, Ivo; Tůma, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví. 2, Česká právní ochrana. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-198-4.
  • Tupa, Jiří. Právní aspekty v souvislosti s životním cyklem výrobku. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-21-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Commercial Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Telecommunication and Multimedia Systems (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Power Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Medical Technique Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (2004) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Applied Informatics (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Power Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 3 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Engineering (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Industrial Electronics and Electromechanical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Applied Electrical Engineering (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Applied Informatics (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Applied Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 3 Summer
Faculty of Electrical Engineering Applied Electrical Engineering (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Engineering in Transport and Automotive Electronics (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Nuclear Power Engineering (12) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Materials Engineering and Engineering Metallurgy (2004) Special and interdisciplinary fields 2 Summer