Course: Management of Environmental Conservation

« Back
Course title Management of Environmental Conservation
Course code KEE/MOŽP
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Course content
1st Sustainable development, creation of voluntary instruments for the protection and creation of the environment. 2nd Systems Strategies and tools for protecting the environment. 3rd Preventive approaches in protecting the environment cleaner production (CP), prevention of waste and pollution. 4th Systems of environmental management as required by ISO 14001 EMAS. 5th Environmental management systems (EMS, EMAS), according to the requirements of ISO 14001 EMAS. 6th Quality management systems as required by ISO 9001 7th OSH management as required by OHSAS 18 001 8th Integrated management systems (ISR). 9th IPPC Integrated Pollution Prevention and Control. 10.Evaluation of life cycle (LCA). 11.Evaluation of effects of activities, technologies and buildings on the environment (EIA). 12.Eco-design, product design with regard to environmental protection. 13.Social responsibility of organizations.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, E-learning, Multimedia supported teaching, Seminar
  • Practical training (number of hours) - 39 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Knowledge in management basic tools of organizations.
learning outcomes
Students can apply gained knowledge to create a risk management system in the form of EMS, QMS, OHSAS, or fully integrated systems in all types of organizations. Learning about other strategies, systems and tools, students can use to assess the impact of human activities on the environment.
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
E-learning
Multimedia supported teaching
assessment methods
Combined exam
Test
Report
Recommended literature
  • Čurda, Dušan; Fuchsová, Alena. Ekologická bilance - hodnocení životního cyklu. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-85368-95-1.
  • Moldan, Bedřich. Indikátory trvale udržitelného rozvoje. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1996. ISBN 80-7078-380-X.
  • Nenadál, Jaroslav. Moderní systémy řízení jakosti : quality management. 1. vyd. Praha : Management Press, 1998. ISBN 80-85943-63-8.
  • Smolík, Dušan; Havelka, Miroslav. Ekologické aspekty rozhodování podniků a základy ekologického managementu. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-374-5.
  • Zídková, Helena; Zvoneček, František. Jakost - styl života pro třetí tisíciletí. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-720-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Electrical Engineering Environmental Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 2 Winter