Course: Instrumental Analysis

« Back
Course title Instrumental Analysis
Course code KCH/INST
Organizational form of instruction Lecture + Not exists
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc.
 • Sirotek Vladimír, PaedDr. CSc.
 • Nápravník Vladimír, Mgr. Ph.D.
 • Kraitr Milan, Prof. Ing. CSc.
 • Hrdlička Jan, Ing. Ph.D.
Course content
1st lecture Comparison of instrumental and chemical methods of analysis. Principles of high-performance liquid chromatography (HPLC). 2nd lecture HPLC instrumentation. LSC in polar adsorbents. LSC in nonpolar adsorbents. 3rd lecture Ion exchange chromatography. Gel permeation chromatography. Affinity chromatography. 4th lecture Affinity chromatography. Gas chromatography. Determination of polar and non-polar compounds. Principles of two-dimensional chromatographies. 5th lecture Ionization of the sampl in mass spectrometry. Instrumentation MS spectrometry. 6th lecture Interpretation of MS spectra. Use of the MS, GCMS and SIMS. 7th lecture Stripping voltammetry. Pulse polarography. Electroimpedance spectroscopy. 8th lecture Principle and instrumentation of atomic absorption spectroscopy. 9th lecture Applications AAS. Principle and the use of atomic fluorescence spectroscopy. 10th lecture Principle of the main methods of X-ray analysis. Instrumentation and the use of electron microanalysis. 11th lecture Instrumentation and the use of X-ray fluorescence analysis. Analytical use of X-ray difractometry. 12th lecture Spectroscopies of electrons. Principles and use. Exercises Polarography Gas Chromatography Polarimetry Spectrophotometry IR spectroscopy UV spectroscopy HPLC Potentiometry

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Laboratory work, Self-study of literature
 • Preparation for laboratory testing; outcome analysis (1-8) - 8 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Contact hours - 36 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat základní principy metod instrumentálních
popsat základní postupy při kvalitativní chemické analýze
popsat základní postupy při titračních a gravimetrických stanoveních
formulovat vztahy pro základní chemické rovnováhy
professional skills
použít přímé instrumentální stanovení s pomocí kalibrace
vyhodnotit data ve formě grafu
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat základní metody elektrochemické, optické a separační
vymezit jejich vlastnosti a využití
popsat získaná data a z nich zjistit požadované informace
professional skills
vysvětlit volbu dané metody pro požadované stanovení
pracovat s běžnými analytickými přístroji
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
Laboratory work
Self-study of literature
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
 • Instrumentální analýza. 1. vyd. Praha : SNTL - nakladatelství technické literatury, 1986.
 • Barek Jiří; Opekar František; Štulík Karel. Elektroanalytická chemie. Praha, 2005. ISBN 80-246-1146-5.
 • Holzbecher, Záviš; Churáček, Jaroslav. Analytická chemie : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. vys. škol chemickotechnologických. 1. vyd. Praha : SNTL, 1987.
 • Churáček, Jaroslav. Analytická separace látek : Celost. vysokošk. učebnice pro vys. školy chemickotechnologické. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00569-8.
 • Němcová Irena; Čermáková Ludmila; Rychlovský Petr. Spektrometrické analytické metody I. Praha, 2004. ISBN 80-246-0776-X.
 • Němcová Irena; Engst Pavel; Jelínek Ivan; Sejbal Jan; Rychlovský Petr. Spektrometrické analytické metody II. Praha, 1998. ISBN 80-7184-586-8.
 • Štulík Karel a kol. Analytické separační metody. Praha, 2005. ISBN 80-246-0852-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Chemistry (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Chemistry (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Chemistry (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Chemistry (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Chemistry (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Chemistry (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2014) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Chemistry (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter