Course: Disaster Medicine and Medicine of Mass Accidents 1

« Back
Course title Disaster Medicine and Medicine of Mass Accidents 1
Course code KAZ/MKHN1
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Čuntalová Svetlana, MUDr.
 • Kunášek Petr, Mgr.
 • Kunášek Petr, Mgr.
Course content
Content: Lecture: Introduction to subject ?Medicine of Disasters and Mass Accidents? History of paramedic rescue work and medicine of disasters Medicine of disasters, basic terms, definition Extraordinary events, definition, separation, natural and anthropogenic disasters Integrated Rescue System- legislature, basic parts, tasks Medical Rescue Service ? legislature, position in giving of the first aid Seminars: Specification of disasters, examples, analysis of selected extraordinary events Comparison of medicine of disasters and urgent medicine History of Medical Rescue Service ? Pilsen region Integrated Rescue System ? Study trip ZZS, ZOS Integrated Rescue System ? Study tripHZS, KOPIS

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, One-to-One tutorial, Skills demonstration
 • Contact hours - 40 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 38 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
Students are able: To understand problems of extraordinary events, bases of crisis management, planning, structure of Medical Rescue Service, and Integrated Rescue System. To be informed of activities of Medical Rescue Service during extraordinary events. To know procedures of life-threateninig conditions, classification of casualties. To compare procedures of giving an urgent care in urgent medicine and during extraordinary events.
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Students' portfolio
One-to-One tutorial
assessment methods
Test
Recommended literature
 • časopis Resque Report.
 • časopis Urgentní medicína.
 • Vyhláška 434/1992 Sb. o Zdravotnické záchranné službě.
 • Zákon 239/2000 Sb. o Integrovaném systému.
 • Zákon 240/2000 Sb. o Krizovém řízení.
 • Zákon 241/2000 Sb. o Hospodářských opatřeních pro krizové stavy.
 • Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer, V. Krizová připravenost zdravotnictví. Brno:NCO NZO, 2007. ISBN 978-80-7013-452-8.
 • Patočka, J. a kol. Vojenská toxikologie. 2004.
 • Pokorný, J. a kol. Urgentní medicína.
 • Procházková, D., Říha, J. Krizové řízení.
 • Prymula, R. a kol. Biologický a chemický terorismus. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0288-6.
 • Štětina, J. a kol. Medicína katastrof a hromadných neštěstí.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (2012) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (2016) Health service 2 Winter