Course: Crisis management

« Back
Course title Crisis management
Course code KAZ/KRR
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šín Robin, MUDr. MBA
Course content
Lectures: 1. Introduction, basic terms, the emergence and development of crisis management. Crisis readiness of health. 2. The scope of crisis management. Crisis management positions in public administration. Emergency legislation and preparedness. 3. Causes of crisis situations and their classification. Defining the objectives and tasks of crisis management. Institutional breakdown crisis management. The structure of crisis management in the country. 4. Non-routine events, their definition, classification, symptoms. Economic measures for crisis situations. 5. Theoretical approach to crisis situations. The process of crisis management. 6th Crisis strategies and their creation. Information system of crisis management. 7. General characteristics of CBRNE hazards and intoxication. Decontamination. 8th contingency plans and their elements (processors, content, type plans). 9. Plans to prepare for the unpredictable emergence and spread of lethal infectious diseases. 10. Credit test.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Contact hours - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 2 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified
learning outcomes
Student is able to evaluate the security risk and organize a crisis.
teaching methods
Lecture
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Ustavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
 • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.
 • SENOVSKY, M., ADAMEC, V., HANUSKA, Z. Integrovany záchranny systém. Ostrava Spektrum, 2007.
 • VALÁSEK, J., KOVÁRÍK, F. a kol. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích. Praha HZS ČR, 2008.
 • VANICEK, J. a kol. Právní úprava krizového rízení v CR. Praha: Eurolex Bohemia, 2006.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (2016) Health service 3 Summer