Course: Contrast agents and radiophamacologic drugs

« Back
Course title Contrast agents and radiophamacologic drugs
Course code KAZ/KLR
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Honzíková Kamila, Ing. Bc.
 • Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
1. Contrast agents - positive and negative used in radiodiagnostics, characteristics of each group. 2. Adverse toxic and allergic reactions after administration of contrast material, prevention of adverse effects, principles of treatment. 3. Contrast invasive examination. 4. Contrasting non-invasive examination 5. Physics of radioactivity. The most frequently used radionuclides, their properties, examples of application. 6. Preparation of radionuclides in a reactor, cyclotron, theory. Description of a reactor, cyclotron, other accelerators. 7. Radiopharmaceuticals, types, acquisition, generators. Methods for preparation of radioactive compounds. Kits for preparation of radiopharmaceuticals, how to prepare at the workplace. Requirements for production and testing. SPECT radiopharmaceuticals for individual examination. 8. PET radiopharmaceuticals theory. Production, testing. Resulting image using cameras. The most common PET pharmaceuticals and areas where they are used.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Contact hours - 8 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 35 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
A graduate will be able to describe the production and application of radiopharmaceuticals and contrast agents.
teaching methods
Lecture
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Doporučení SÚJB, Radiologické standardy pro obory NM, RD, RT.
 • Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon.
 • Ferda, J. CT angiografie. Praha: Galén, 2004.
 • kolektiv autorů. Nukleární medicína. Praha: Gentiana, 2002.
 • Komárek, P. Radiofarmaka. In: Technologie lék 3. vyd.. Praha: Galén, 2006.
 • Krajina, Hlava. Angiografie, kapitoly kontrastní látky. Nucleus, 1999.
 • Mechl, M. Metodický list intravaskulárního podání jodových kontrastních látek (JKL). Česká radiologie, 2007.
 • Mysliveček, M., Hušák, V., Koranda, P. Nukleární medicína I.. Olomouc: UP, 1995.
 • Nekula, J., Chmelová, J. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. Ostrava. Ostrav. univerzita, 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Radiological Assistant (2012) Health service 3 Winter
Faculty of Health Care Studies Radiological Assistant (2016) Health service 3 Winter