Course: Clinical biochemistry II.

« Back
Course title Clinical biochemistry II.
Course code KAZ/KBI2
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Racek Jaroslav, Prof. MUDr. DrSc.
  • Drechslerová Taťána, RNDr.
  • Florová Blanka, Mgr.
Course content
Lectures: 1.Laboratory investigation in diabetes mellitus. Diagnostics of diabetes, determination of glucose, glycated hemoglobin, microalbuminuria. Diabetic complications. Diabetes mellitus and pregnancy, other causes of hypo-and hypeglycaemia. 2.Laboratory investigation in hepatic disorder. Differential diagnostics using hyperbilirubinemia. 3.Laboratory markers of tumor. 4.Clinical - biochemical investigation of gastrointestinal tract. Parenteral and enteral nutrition from an aspect of clinical biochemistry. Investigation and observation of nutrition. Malnutrition. Obesity. 5.Laboratory investigation in pregnancy. Adaptation response of organism to pregnancy, changes of physiological limits of laboratory tests in pregnancy. Diagnostic application of laboratory investigation in pregnancy. Specificity of laboratory investigation in childhood and in elderly people. 6.Investigation of cerebrospinal fluid. 7.Hormones. General knowledge of metabolism and determination of hormones. Hormones of hypothalamus, hypophysis, hormones of thyreodid gland, hormones of adrenal glands, sex hormones, tissue hormones. 8.Trace elements. Ferrum (Fe), Copper (Cu), zinc (Zn), selenium (Se) and other trace minerals. Vitamins. 9.-11. Current trends in clinical biochemistry. Automatization and integration of laboratory process, laboratory consolidation, centralization and POCT, term "evidence-based medicine", personalized medicine. Certification and accreditation of laboratories, proper laboratory work. Seminars: 1.-4. Laboratory investigation in kidney disease, function examination including calculations. 5.-8. Hereditary metabolic disorders. 9.-11. Function tests in clinical biochemistry.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
  • Contact hours - 66 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
vysvětlit principy laboratorního vyšetření u DM, onemocnění ledvin, v gastroenterologii, u onemocnění jater a žlučových cest
charakterizovat specifika laboratorních vyšetření v těhotenství, dětském věku a ve stáří
vysvětlit princip stanovení hormonů a interpretovat jeho význam
charakterizovat cytochemické vyšetření mozkomíšního moku
charakterizovat možnosti laboratorní diagnostiky dědičných metabolických poruch
professional skills
samostatně provádět funkční testy v klinické biochemii
vést protokoly a ovládat přístrojovou techniku v laboratoři klinické biochemie
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
  • Dastych, M., Hrdinek, P. a kol. Klinická biochemie, bakalářský obor Zdravotní laborant. Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Brno, 2008.
  • Racek, J. et al. Klinická biochemie. Praha, Galén, Karolinum, 2006.
  • Štern, P. a kol. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia - CD ROM. Karolinum, Praha, 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester