Course: Instrumental technique

« Back
Course title Instrumental technique
Course code KAZ/ITE
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Trefil Ladislav, Ing.
Course content
Lectures: 1.-2. Optical methods Features of electromagnetic radiation, interaction of radiation with matter. Radiation absorption and its principles and rules. Basic terminology and principles of absorption molecular spectrophotometry. Transmittance, absorbance, Lambert - Beer law, validity and verification of Lambert - Beer law. Absorption coefficient, absorption spectrum. Method of calibration curve, standard solutions, construction of calibration curve, calculation of calibration curve using linear regression. One standard method, calibration factor. Construction of machines for measuring of absorbance in the photometry and spectrophotometry. Sources of radiation energy, elements necessary for obtaining of monochromatic radiation. Absorption environment, detectors. Emission flame photometry, principle, flame photometry and its application in a clinical laboratory. Atomic absorption spectrophotometry. Turbidimetry. Nephelometry. Reflective photometry. Densitometry. Refractometry. Polarimetry. 3. Automatic analyzers Classification analyzers. 4. Osmometry and oncometry Osmotic pressure, oncotic pressure, osmolality, osmolality measurement and calculation. 5.-6. Electrochemical methods Faraday's laws. Coulometric titration. Conductometry.Potentiometry. Polarographic methods. Enzyme immunoanalysis. Quality control (external and internal) control in a laboratory. 8.-11. Chromatographic methods: Principle of chromatographic methods, classification of chromatography according to a physical principle, design, forces and effects applied in chromatography. Chromatography on paper. Thin layer chromatography. Gas chromatography. Liquid chromatography. Gel liquid chromatography. Ion-exchange liquid chromatography. Proper laboratory work. Internal and external quality control of laboratory work. 12. Electrophoretic methods Principles of electrophoretic methods, isoelectric point, application in a clinical laboratory. Electrophoresis on cellulose acetate sheets, agar, agarose, polyacrylamide gels, capillary electrophoresis, application in a clinical laboratory. Isoelectric focusing, isotachophoresis, equipment, evaluation application in a clinical laboratory. 13.-15. Immunoanalytic methods Antigen, antibody, production of antisera, monoclonal antibodies. Immunoprecipitation in gel in solution, accuracy and precision of methods - qualitative and quantitative, potential of marking antigens and antibodies. Application of immunochemical methods in a clinical laboratory. Qualitative immunochemical methods. Radio-immunoanalysis. Enzyme immonoanalysis. Fluoro immunoanalysis. Chemiluminescent immunoanalysis. Checking of accuracy and correctness of clinical laboratories. Continuous excursions into clinical laboratories equipped with apparatus necessary for immunoanalytic methods. Order of lectures is allowed to change. Seminars: 1.-2. Demonstration of basic physical principles used in laboratory technique. Spectrophotometer-design (radiation sources, monochromators, interference filters, detectors). Flame-emission photometer - design, dosing of analytic sample. pH-met Coulometer Conductometer Sensitometer 3.-15. Application of physical principles in laboratory technique. Spectrophotometer UV / VIS fluorimeter, nephelometers, densitometer, refractometer, reflective photometer, emission flame photometer, atomic absorption spectrophotometer. PH meter, polarograph, Coulometer, conductometer. Equipment for electrophoresis (agarose, polyacrylamide, isoelectric focusing). Equipment for thin-layer chromatograph y, liquid chromatography - HPLC, gas chromatograph, detectors. Osmometr. ISE (Na, K, Cl, Ca, Mg). Clarck´s oxygen electrode Severinghans´s pO2 electrode, enzyme electrodes. Centrifuges. Thermostats, water baths. Equipment for microwave digestion of biological material. Equipment for RIA techniques. Luminometer.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 5 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
  • Contact hours - 75 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
popsat princip funkce přístrojů v klinické laboratoři
popsat fyzikální a fyzikálně-chemické principy analytických metod
vyjmenovat konstrukční prvky přístrojové techniky a prvky denní, týdenní a měsíční údržby analyzátoru
professional skills
dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v klinické laboratoři
vést dokumentaci o výsledcích měření
samostatně používat přístrojovou techniku
ovládat standardní operační postupy technické (SOPT), pracovní návody na obsluhu a údržbu přístrojů, vést provozní deníky
kontrolovat činnosti a nastavení jednotlivých součástí analyzátoru (fotometr check, ISE check, cell blank, nastavení pipetorů), analyzovat chybová hlášení a hlášení o stavu automatického analytického systému
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
  • Bilik, Nemec. Vybrané laboratorní metody.
  • Čerňák, Čerňáková, Sedlák. Laboratorní technika I, II. Avicenum Praha, 1982.
  • Dastych M. Instrumentální technika-obor zdravotní laborant. Masarykova univerzita 1. vydání 2007. ISBN 978-80-210-4226-1.
  • Hrazdira I., Mornstein V. Lékařská biofyzika a přístrojová technika, 1. vydání Brno: Neptun, 2001.
  • Králová, Rauch. Bioanalytické metody.
  • Lewandrowski Kent. Clinical Chemistry, laboratory management-clinical correlations, Lippincott Williams &Wilkins, USA, 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester