Course: Histological technique II.

« Back
Course title Histological technique II.
Course code KAZ/HIT2
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Kott Otto, MUDr. CSc.
  • Čedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
Course content
Seminars: 1.-2. Specimens withdrawn of ligaments and cartilage- tissue components and classification according to morphology. 3.-4. Bone - specimen withdrawn of hard tissues (including decalcification). 5.-6. Specimens withdrawn of basic types of muscle tissues. 7.-8. Nervous tissue, neurohistochemistry. 9. Specimens withdrawn of cardiovascular system. 10. Specimens withdrawn of lymphatic system (print, cut). 11. Specimens withdrawn of endocrine system (hypophysis, thyreoid gland, parathyreoid glands, adrenal glands, epiphysis).

Learning activities and teaching methods
Practicum
  • Contact hours - 22 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 5 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
student zná způsoby odběru histologického materiálu a jednotlivé barvící techniky
professional skills
student ovládá techniku zpracování vzorku tkáně či buněk pro mikroskopickou analýzu
learning outcomes
professional knowledge
popsat obecné schéma imunohistochemického protokolu
professional skills
zvládat specifika odběru, fixace, zalévání, krájení a kontrastování pro elektronovou mikroskopii
zpracovávat vzorky ledvinné tkáně s ohledem na transplantační program a pro fluorescenční vyšetření
ovládat princip barvení chloracetátesterázy
roztírat vzorek cytologického materiálu na podložní sklo a barvit jej
fixovat odebraný vzorek tkáně k imunohistochemickému vyšetření tak, aby byla zachována morfologie tkáňových struktur a antigenicita a minimalizovat vznik artefaktů
teaching methods
professional knowledge
Laboratory work
professional skills
Laboratory work
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Test
professional skills
Skills demonstration during laboratory work
Recommended literature
  • http://web.lfp.cuni.cz/OldWWW/dept/histolog/index.html.
  • Horký, D., Čech S. Základy histologické techniky pro zdravotní laboranty. Skripta LFMU. nakl.: MU Brno, 2007.
  • Junqueira, L.C., Carneiro, J., Kelley ,R.O. Základy histologie. H&H, Jinočany, 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester