Course: Chemistry and biochemistry for prosthetics

« Back
Course title Chemistry and biochemistry for prosthetics
Course code KAZ/CHP
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Vojtajová Markéta, Mgr.
  • Černý Radim, Prof. MUDr. CSc.
Course content
1.Basic chemical terminology. Elements and compounds, biogenic and toxic. 2.Essence and significance of metabolism. Basic substances in metabolism. The cells and the extracellular matrix. 3.Energy metabolism, its principles and main metabolic pathways. 4.The conversion of carbohydrates and lipids. 5.Metabolism of nitrogen compounds, conversion of amino acids and the formation of nitrogenous waste products. 6.Metabolism of proteins, porphyrins and nucleotides. The formation of bile pigments and urates. 7.Biological membranes, the nature of nerve impulses and nerve functions. 8.Specialities of muscle metabolism, muscle contraction. Creatinine and renal function. 9.Water, body fluids and their composition, acid-base balance and its disorders. 10.The biochemical nature of diabetes, behavior traits of diabetic tissues from the perspective of orthotist, signifikance of ischemia. 11.The biochemical nature of tumors and chemotherapy treatment, the impact of chemotherapy on the status of the tissues. 12.Basics of the biochemical diagnostics. 13.The materials used in orthotics and prosthetics, and their possible effect on the human body. 14.Basic Immunology, inflammatory allergic reactions to prosthetic materials, immunological reaction - fourth type. 15.Consultation, reserve, written credit test.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Multimedia supported teaching, Lecture, Practicum
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
  • Contact hours - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
student/ka umí charakterizovat významné zástupce prvků a jejich sloučeniny, zhodnotit jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí
objasnit strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro důležité chemické procesy probíhající v organismech
charakterizovat základní metabolické procesy a jejich význam
professional skills
student/ka umí využívat odbornou terminologii při popisu látek a vysvětlování chemických dějů
aplikovat pravidla systematického názvosloví organické chemie při popisu sloučenin s možností využití triviálních názvů
learning outcomes
professional knowledge
student/ka umí vysvětlit podstatu metabolismu, vznik důležitých odpadních látek
popsat principy nervového vzruchu a svalové kontrakce
charakterizovat důvody zvláštního chování tkání při ischemii, u diabetu a v průběhu chemoterapie
professional skills
student/ka umí využívat materiály v ortotice a protetice vzhledem k možným reakcích organismu na tyto materiály
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
Multimedia supported teaching
Lecture with practical applications
assessment methods
Written exam
Recommended literature
  • JABOR, Antonín a kol. Vnitřní prostředí. 1. vyd.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1221-5.
  • KOOLMAN, Jan et al. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-2977-0.
  • MASOPUST, J. Klinická biochemie. Praha:Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-648-1.
  • MATOUŠ, B. et al. Základy lékařské chemie a biochemie. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-702-8.
  • MURRAY, Robert K. et al. Harperova biochemie: a lange medical book.. 3. vyd., 4. české vyd., V H + H 3. Jinočany: H& H. ix, 872 s, 2002. ISBN 80-7319-013-3.
  • Štern, Petr. Obecná a klinická biochemie : pro bakalářské obory studia. 2., upr. vyd. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1979-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 1 Winter