Course: Final Project (Certificate Programme)

« Back
Course title Final Project (Certificate Programme)
Course code KAP/ZPCŽ
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Presentation of the final paper of the Journalist certificate.

Learning activities and teaching methods
Individual study, Textual studies
  • E-learning (given by an e-learning course) - 60 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
The student will demonstrate the ability to grasp the basic topics of journalism and the media in general. The student will be able to apply the media studies theoretical perspectives on practical problems and will develop the ability to understand the media environment.
teaching methods
Textual studies
Individual study
assessment methods
Seminar work
Project
Recommended literature
  • Bechyňová, Věra. Internetová žurnalistika. Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta humanitních studií, 2003.
  • Burns, Lynette Sheridan. Žurnalistika : praktická příručka pro novináře. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-871-6.
  • Drulák, Petr. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-385-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester