Course: Russian for Politologists

« Back
Course title Russian for Politologists
Course code KAP/ROP
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
 • Urieová Libuše, Mgr.
Course content
Selected papers will refer to the political system of the Russian federation, political parties, international organizations, international security, political geography and the specifics of Russian politics. Distribution of power, power organs, the Russian parliament - State Duma and the Federation Council, the President, political parties in Russia, structure of Russian government, Russian constitution, world powers, Russian foreign policy, relations of Russia and the EU, situation in the Post-Soviet republics. Improvement and consolidation of knowledge of Russian grammar based on examined texts. Students will familiarize with language used in academic texts (dissertation, thesis, conference paper).

Learning activities and teaching methods
Individual study, Textual studies, Practicum
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Contact hours - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Russian language level B2 (SERR) is required.
learning outcomes
Graduates will be able to speak about current political events in Russian. They will understand and react properly on written as well as spoken language. They will have detailed knowledge of the political system of the Russian federation. Students will be able to use Russian academic and publicistic texts to gain information about political events in Russia.
teaching methods
Practicum
Textual studies
Individual study
assessment methods
Oral exam
Seminar work
Recommended literature
 • Gosudarstvennaja Duma.
 • Novaja politika.
 • Političeskij žurnal.
 • Pravitel´stvo Rossijskoj Federacii.
 • Rossija v global´noj politike.
 • Sovet Federacii.
 • CSIRIKOVÁ, Marie. Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní. Linde, Praha, 1999. ISBN 80-7201-149-9.
 • ČÁRA, Vladimír; BALCAR, Milan; LADMANOVÁ, Jarmila. Ruská mluvnice pro střední školy. null. Praha : SPN, 1986. ISBN null.
 • GOLČÁKOVÁ, Bohuslava. Čítanka politologických textů v ruštině.
 • Golčáková, Bohuslava. Ruština pro mezinárodní vztahy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-132-8.
 • Mistrová, Veronika; Oganesjanová, Danuše; Tregubová, Jelena. Cvičebnice ruské gramatiky : 12000 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha : Polyglot, 2004. ISBN 80-86195-29-5.
 • PUGAČOV, V.P., SOLOVJOV, A.I. Vvedenije v politologiju. Moskva : Aspekt Press, 2002. ISBN 5-7567-0165-6 .
 • ŠROUFKOVÁ, Miloslava, VENCOVSKÁ, Marta, PLESKÝ, Rostislav . Nový rusko-český, česko-ruský slovník . Praha : Leda, 2000. ISBN 80-85927-41-1 .
 • ŠROUFKOVÁ, Miloslava; PLESKÝ, Rostislav; VENCOVSKÁ, Marta. Rusko-český česko-ruský slovník. 1. vyd. Praha : LEDA, 1998. ISBN 80-85927-41-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester