Course: Russian for International Relations 4

« Back
Course title Russian for International Relations 4
Course code KAP/RMV4
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Urieová Libuše, Mgr.
 • Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Course content
Students will be presented the electoral system of the Russian federation, composition and function of the Federation Council and State Duma, presidential powers, composition of the government. Attention will be paid to international relations and organizations (UN, the EU and its organs, NATO, G8), and to diplomatic protocol. Students will analyse academic papers as well as newspaper articles. Attention will be paid to current event in Russia as well as abroad.

Learning activities and teaching methods
Students' self-study, Textual studies, Seminar
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 40 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat a vysvětlit gramatické struktury jazykového systému ruštiny na pokročilejší úrovni (B1 dle SERR)
charakterizovat politický systém Ruské federace v mezinárodním kontextu
vybrat odlišnosti ve vazbách sloves i podstatných jmen v ruštině a češtině
vysvětlit ruské pojmy z oblasti odborné slovní zásoby týkající se politického systému Ruské federace
uvést hlubší souvislosti rozdílů mezi češtinou a ruštinou v deklinaci a konjugaci
professional skills
vytvořit vlastní krátké komunikáty v ruštině na odborná témata z oblasti ruského politického systému a jeho vývoje
analyzovat gramatické struktury rusky psaných textů
korektně aplikovat osvojená pravidla ruského jazykového systému ve vlastních projevech
formulovat hlavní myšlenky přečtených textů a komentovat je v ruštině
samostatně formulovat resumé rusky psaného textu publicistického a odborného funkčního stylu
orientovat se v rusky psaném textu publicistického a odborného funkčního stylu a analyzovat jej
learning outcomes
professional knowledge
přiřazovat korektní ekvivalenty odborným termínům z oblasti politického systému Ruska v mezinárodním kontextu (ruské - české: obousměrně)
charakterizovat podrobně specifika ruských textů odborného a publicistického funkčního stylu
popsat a vysvětlit gramatické struktury jazykového systému ruštiny na pokročilejší úrovni (B1 / B2 dle SERR)
vysvětlit pojmy z oblasti ruského politického systému v mezinárodním kontextu
popsat typické znaky větných konstrukcí charakteristických pro ruské texty odborného a publicistického funkčního stylu
professional skills
analyzovat a komentovat aktuální události ruské politické scény v mezinárodním kontextu
analyzovat obsahově i formálně aktuální texty publicistického i odborného funkčního stylu
vytvářet vlastní odborné komunikáty v ruském jazyce (zpráva, referát, odborná prezentace)
vytvářet stylisticky adekvátní projevy s typickými morfologickými jevy i syntaktickými konstrukcemi odborného a publicistického funkčního stylu
vytvářet překlady krátkých textů z oblasti diplomacie, mezinárodních vztahů a práva se zaměřením na Rusko (obousměrně: rusky - česky)
aktivně aplikovat osvojené gramatické struktury ve vlastních projevech
teaching methods
professional knowledge
Discussion
Seminar classes
professional skills
Individual study
Textual studies
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Rusky psaný denní tisk (+ časopisy) a zpravodajství: http://www.lenta.ru, http://www.ng.ru, http://www.mn.ru, http://www.kp.ru, http://www.novayagazeta.ru, http://www.newizv.ru/ , http://www.izvestia.ru/, http://www.vesti.ru, http://www.itogi.ru.
 • BORUNKOV, A.F. Diplomatičeskij protokol v Rossiji. Moskva: Mezhdunar.otnoshenija, 1999. ISBN 5-7133-0973-8.
 • CSIRIKOVÁ, Marie , VYSLOUŽILOVÁ, Eva . Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní = Češsko-russkij slovar' (ekonomika, politika, pravo). Praha : Linde, 1999. ISBN 80-7201-143-X.
 • CYGANKOVA, P.A. Meždunarodnyje otnošenija : teoriji, konflikty, dviženija, organizaciji. Moskva: Al´fa-M, 2007. ISBN 5-98281-100-9.
 • ČÁRA, Vladimír, BALCAR, Milan, LADMANOVÁ, Jarmila. Ruská mluvnice pro střední školy. Praha: SPN, 1996. ISBN 80-04-24891-8.
 • Golčáková, Bohuslava. Ruština pro mezinárodní vztahy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-132-8.
 • JEL´NIKOVA, S.I., SHORUNOVA, N.G. Učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja studentov gumanitarnych special´nostej (Meždunarodnyje otnošenija. Istorija. Politologija). Moskva: Rus.jaz.Kursy, 2005. ISBN 5-88337-089-6.
 • KLOČKO, Naděžda. Česko-ruský slovník současné slovní zásoby z oblasti politiky. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-210-2679-0.
 • ŠIŠKOVÁ, Naděžda. Základy ruského práva a ruské právnické terminologie aneb ruské právní minimum. Vyd. 1. Praha : Codex, 2000. ISBN 80-86395-01-4.
 • ŠROUFKOVÁ, Miloslava, VENCOVSKÁ, Marta, PLESKÝ, Rostislav . Nový rusko-český, česko-ruský slovník . Praha : Leda, 2000. ISBN 80-85927-41-1 .
 • VASILENKO, I.A. Političeskije peregovory : učebnoje posobije. Moskva: Gardariki, 2006. ISBN 5-8297-0291-6.
 • VYSLOUŽILOVÁ, Eva a kol. Cvičebnice překladu pro rusisty. I, Politika, ekonomika. Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2002. ISBN 80-244-0411-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts International Relations and East European Studies (11-5) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 2 Summer