Course: Russian for International Relations 3

« Back
Course title Russian for International Relations 3
Course code KAP/RMV3
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Urieová Libuše, Mgr.
 • Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Course content
Political science, Politics, Russian state regime, Russian constitution, Russian geography, Yekaterinburg, Nationalities in Russia, Subjects of Russian Federation, organs of state power (legislative, executive and judicial), Political parites in Russia, Specifics of Russian and Czech politics. During the course, students will analyse academic papers as well as newspaper articles. Attention will be paid to current event in Russia as well as abroad. Knowledge of Russian grammatical system will be extended and deepened: noun inflection specifics, conjugation of selected verbs, verb relations different from Czech language, adjective gradation, formation of verbal nouns, Russian participle

Learning activities and teaching methods
Students' self-study, Textual studies, Seminar
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Contact hours - 40 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat rozdíly ve zvukové stránce ruštiny a češtiny
popsat a vysvětlit základní rozdíly ve skloňování a časování v ruštině a češtině
na základní úrovni charakterizovat pojmy z oblasti politiky a politického vývoje Ruské federace
vysvětlit význam lexémů běžné slovní zásoby ruštiny
charakterizovat základní pojmy jazykového systému ruštiny
popsat a vysvětlit základní gramatické struktury jazykového systému ruštiny
professional skills
v ruském jazyce formulovat vlastní názor na přečtený text
identifikovat v textech základní gramatické struktury
korektně komunikovat v ruském jazyce na obecná témata
korektně aplikovat základní pravidla jazykového systému ruštiny ve vlastních písemných i mluvených projevech
reprodukovat hlavní myšlenku rusky psaného textu populárně naučného či publicistického funkčního stylu
orientovat se v rusky psaném textu populárně naučného či publicistického funkčního stylu
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat typické větné konstrukce publicistického a odborného funkčního stylu
charakterizovat politický systém Ruské federace a identifikovat jeho zvláštnosti
vysvětlit ruské pojmy z oblasti odborné slovní zásoby týkající se politického systému Ruské federace a jeho vývoje
správně rozlišit odlišné vazby sloves i podstatných jmen v ruštině
uvést hlubší souvislosti rozdílů mezi češtinou a ruštinou ve skloňování a časování
popsat a vysvětlit gramatické struktury jazykového systému ruštiny na pokročilejší úrovni (B1 dle SERR)
professional skills
korektně aplikovat osvojená pravidla ruského jazykového systému ve svých projevech
vytvářet vlastní krátké komunikáty v ruštině na odborná témata z oblasti ruského politického systému a jeho vývoje
analyzovat gramatické struktury rusky psaných publicistických a odborných textů
diskutovat o myšlenkách obsažených v přečtených textech a komentovat je v ruštině
samostatně formulovat v ruštině základní teze textu a jeho shrnutí
orientovat se v rusky psaném textu publicistického a odborného funkčního stylu a analyzovat jej
teaching methods
professional knowledge
Seminar classes
Discussion
professional skills
Individual study
Students' portfolio
Textual studies
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Meždunarodnyje processy. Žurnal teorii meždunarodnych otnošenij i mirovoj politiki. [online] Moskva : Naučno-obrazovatel´nyj forum po meždunarodnym otnošenijam..
 • Novaja politika.
 • Političeskij žurnal.
 • CSIRIKOVÁ, Marie , VYSLOUŽILOVÁ, Eva . Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní = Češsko-russkij slovar' (ekonomika, politika, pravo). Praha : Linde, 1999. ISBN 80-7201-143-X.
 • ČÁRA, Vladimír, BALCAR, Milan, LADMANOVÁ, Jarmila. Ruská mluvnice pro střední školy. Praha: SPN, 1996. ISBN 80-04-24891-8.
 • FOZIKOŠ, Andrej; REITEROVÁ, Taťjana. Reálie rusky mluvících zemí : osnovnyje fakty iz istorii i dejstvitel'nosti Rossii i Belarusi. null. Plzeň : Fraus, 1998. ISBN 80-85784-76-9.
 • Golčáková, Bohuslava. Ruština pro mezinárodní vztahy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-132-8.
 • KLOČKO, Naděžda. Česko-ruský slovník současné slovní zásoby z oblasti politiky. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-210-2679-0.
 • KRAVČENKO, A.I. Politologija : učebnik. Moskva: Izdatel´stvo Prospekt, 2007. ISBN 13 978-5-482-0134.
 • LAVRINENKO, V.N. Politologija: učebnik dlja studentov vuzov. Moskva: JUNITI-DANA, 2007. ISBN 5-238-00978-X.
 • MUCHAJEV, M.T. Politologija : učebnik dlja studentov vuzov. Moskva: JUNITI-DANA, 2007. ISBN 978-5-238-01177-6.
 • STĚPANOVA, Ludmila, VYCHODILOVÁ, Zdenka. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1164-4.
 • SUCHOV, A.N., TRYKANOVA, S.A. Vybory: teorija i praktika: učebnoje posobije. Moskva: Izdatel´stvo Moskovskogo psikhologo-social´nogo instituta; Voronezh:Izdatel´stvo NPO "MODEK", 2006. ISBN 5-89502-867-5.
 • ŠROUFKOVÁ, Miloslava, VENCOVSKÁ, Marta, PLESKÝ, Rostislav . Nový rusko-český, česko-ruský slovník . Praha : Leda, 2000. ISBN 80-85927-41-1 .
 • ŠVANKMAJER, Milan . Dějiny Ruska. Praha : Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-183-2.
 • VYSLOUŽILOVÁ, Eva a kol. Cvičebnice překladu pro rusisty. I, Politika, ekonomika. Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2002. ISBN 80-244-0411-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts International Relations and East European Studies (11-5) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 2 Winter