Course: Non-democratic Regimes

« Back
Course title Non-democratic Regimes
Course code KAP/NDR
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kubát Michal, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Classical conception of totalitarianism (primordiality of totalitarianism) 2. Classical vs. modern conceptions of totalitarianism 3. Modern totalitarian regimes in theory 4. Modern authoritarian regimes in theory 5. Discussions on modern totalitarian and authoritarian regimes 6. Theories of hybrid regimes 7. Discussions on hybrid regimes 8. Modern totalitarian ideologies 9. Authoritarian mentalities 10. Psychological, cultural, social and legitimizing aspects of non-democratic regimes 11. Totalitarian, authoritarian and hybrid regimes in practice (typology) 12. Totalitní, autoritativní a hybridní režimy v praxi (historical and current presence)

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Textual studies, Seminar
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
Students will be able to identify particular conceptions and types of non-democratic regimes and to apply these theories to political practice. Students will acquire the knowledge of historical, ideological and other aspects of non-democratic regimes and their functioning.
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Textual studies
assessment methods
Combined exam
Report
Seminar work
Recommended literature
 • Arendt, Hannah. Původ totalitarismu I-III.. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-13-5.
 • Aron, R. Historie XX. století. Praha, 1999. ISBN 80-200-0778-4.
 • Aron, Raymond. Demokracie a totalitarismus. 2. vyd. Brno : Atlantis, 1993. ISBN 80-7108-064-0.
 • Bankowicz, M.; Kozub-Ciembroniewicz, W. Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej wladzy.. Krakov, 2007.
 • Cabada, Ladislav; Kubát, Michal. Úvod do studia politické vědy. Praha : Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-63-7.
 • Čermák, Vladimír. Otázka demokracie. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0379-7.
 • Dvořáková, Vladimíra; Kunc, Jiří. O přechodech k demokracii. Praha, 1994. ISBN 80-901424-8-6.
 • Friedrich, C. J. a Z. Brzezinski. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Harvard University Press, 1956.
 • Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír. Demokracie : teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie ; Vít Hloušek, Lubomír Kopeček (eds.). V Brně : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. ISBN 80-210-3195-6.
 • Holzer, J; Balík, S. Postkomunistické nedemokratické režimy. Studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase.. Brno, CDK, 2007.
 • Kubát, Michal; Balík, Stanislav. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha : Dokořán, 2004. ISBN 80-86569-89-6.
 • Linz, Juan J. Crisis, Breakdown, and Reequilibration. The Johns Hopkins University Press, 1991.
 • Linz, Juan J. Totalitarian and Authoritarian Regimes. With a Major New Introduction.. Boulder-London, Lynne Rienner Publishers, 2000.
 • Novák, M. (ed.). Komunismus a fašismus. Praha, institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2002.
 • Novák, Miroslav. Mezi demokracií a totalitarismem : Aronova politická sociologie industriálních společností 20. století. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. ISBN 978-80-210-4437-1.
 • Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé I. Uhranutí Platónem. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-53-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter