Course: Seminar in Methodology 2

« Back
Course title Seminar in Methodology 2
Course code KAP/MS2D
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 10
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
The syllabus and precise credit/exam requirements will be posted on the website of the Department of Politics and International Relations before the first day of the respective term.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Discussion, Group discussion, Skills demonstration
 • Team project (50/number of students) - 150 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
samostatně posoudit nové metodologické přístupy v mezinárodních vztazích
argumentovat ve prospěch adekvátnosti použití metod mezinárodních vztahů pro řešení konkrétního problému
samostatně vymezit strukturální pojmy soudobých mezinárodních vztahů
professional skills
diskutovat o klíčových gnoseologických a metodologických problémech soudobých mezinárodních vztahů
kriticky pojednat metodologickou stránku klasických a paradigmatických děl v oboru mezinárodní vztahy
learning outcomes
zvolit adekvátní metody sběru a analýzy dat pro řešení konkrétního výzkumného problému souvisejícího s tématem disertační práce
využít adekvátní metodu sběru dat v rámci výzkumu souvisejícího s tématem disertační práce
využít adekvátní metodu analýzy dat v rámci výzkumu souvisejícího s tématem disertační práce
teaching methods
professional knowledge
Skills demonstration
Cooperative instruction
Group discussion
Discussion
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Axelrod, Robert. The evolution of cooperation. New York : Perseus Books Group, 2006. ISBN 0-465-00564-0.
 • Drulák, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-725-6.
 • Duverger, M. Méthodes de la science politique. PUF, 1959.
 • Hollis, Martin; Smith, Steve. Mezinárodní vztahy: výklad a porozumění. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. ISBN 80-85959-64-X.
 • Říchová, Blanka. Přehled moderních politologických teorií : [empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě]. Vyd. 1. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-461-3.
 • Weber, Max; Havelka, Miloš. Metodologie, sociologie a politika. Praha : Oikoymenh, 1998. ISBN 80-86005-48-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (14-1,2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (14-1,2,3) Social sciences 1 Summer