Course: Contemporary international system

« Back
Course title Contemporary international system
Course code KAP/GSN
Organizational form of instruction Lecture + Lesson + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 8
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Theoretical approaches to the study of contemporary international system, basic concepts and definitions: structure of international system (ordering principle, differentiation of functions, distribution of power), actors, international society and international community, levels of analysis 2. Distribution of power in contemporary international system 1 - approaches to power in international politics (hard power, soft power, structural power, relational power), material and immaterial resources, measuring power 3. Distribution of power in contemporary international system 2 - concepts related to distribution of power among actors (polarity, leadership, hegemony), classification of international systems based on polarity, classification of states based on their power (small states, powers, world powers, middle powers etc.) 4. Stability and change in international systems - theories explaining (in)stability and change of international systems, systemic influences on the behaviour and interactions between actors 5. International order - definition, discussions about international order, disorder and anarchy in international system, formation and transformation of contemporary international order 6. Role of international institutions and regimes in the maintenance and negotiation of international order - roles and functions of the United Nations in the 20th and 21st century international system 7. Role of traditional and new powers in the maintenance and negotiation of international order 1 - status quo powers (USA, Russia, european powers and the EU, Japan) 8. Role of traditional and new powers in the maintenance and negotiation of international order 2 - challengers of traditional powers (China, India, Brasil, SAR etc.) 9. Norms and rules of contemporary international community, justice in international politics 10. Economic and political challenges of the post-Cold-war international system 1 - globalization, interdependence, growing economic and social inequality 11. Economic and political challenges of the post-Cold-war international system 2 - religious fundamentalism, migration, transnational organized crime 12. The regional turn - growing importance of regions in international system, definition of regional order, concept of regional power

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Self-study of literature
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Contact hours - 78 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat rozdíly mezi fungováním mezinárodního systému v jednotlivých etapách
identifikovat a charakterizovat jednotlivé klíčové aktéry v jednotlivých etapách mezinárodního systému
rozlišit základní etapy vývoje mezinárodního systému
professional skills
samostatně analyzovat události a procesy v mezinárodních vztazích za využití vhodného teoretického rámce
kriticky zhodnotit roli aktérů v soudobém mezinárodním systému
interpretovat historicko-politické události na základě znalosti systémových charakteristik mezinárodního systému v jednotlivých etapách
learning outcomes
professional knowledge
popsat soudobé trendy v mezinárodních vztazích a politice
vysvětlit aktuální teoretické a analytické pohledy na formování mezinárodního systému a jeho současnou podobu
vysvětlit význam norem a pravidel pro fungování mezinárodního systému
rozlišit teoretické nástroje a koncepty a rovněž praktické příklady aktérů, jevů a procesů charakteristických pro mezinárodní systém
zhodnotit roli principů a hodnot v mezinárodní politice
professional skills
samostatně analyzovat roli konkrétní mezinárodní organizace při vynucení dodržování norem a pravidel
samostatně interpretovat aktuální problémy mezinárodních vztahů v kontextu hodnot a norem projevujících se v mezinárodním systému
na základě komparace posoudit roli vybraných regionů a regionálních mocností v mezinárodním systému
samostatně analyzovat roli konkrétního aktéra v rámci mezinárodního systému
kriticky posoudit dopady soudobých trendů v mezinárodním systému na konkrétního aktéra / region
teaching methods
professional knowledge
Discussion
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Individual study
Students' portfolio
Practicum
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Group presentation at a seminar
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Art, R. C. - Jervis, R. (eds.). International Politics. Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: HarperCollins College Publishers, 2002.
 • Bellamy, Alex J. (ed.). International Society and Its Critics. (Oxford: Oxford University Press, 2005.
 • Cooper, Richard. The Postmodern State and the World Order. Londres: Demos, 1996.
 • Gilpin, Robert. War and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 • Goldstein, Judith - Keohane, Robert O. Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change. Ithaca: Cornell University Press, 1993.
 • international relations theory. In. Cox, R.O., Approaches to World Order.
 • Kennedy, Paul. Parlament světa. OSN a hledání světové vlády. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.
 • Kennedy, Paul. Vzestup a pád velmocí: ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000. Lidové noviny: Praha, 1996.
 • Keohane, R. O. - Nye, J. S. Power and Interdependence.. Longman, 2001.
 • Legro, Jeffrey W. Rethinking the World: Great Power Strategies and International Order. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005.
 • Mearsheimer, John J. The tragedy of great power politics. New York : W. W. Norton, 2001. ISBN 0-393-02025-8.
 • Nye, Joseph S. Soft power : the means to success in world politics. New York : Public Affairs, 2004. ISBN 1-58648-306-4.
 • PIKNEROVÁ, Linda - ŠANC, David a kol. Nové mocnosti globálního jihu. Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému.. Dokořán: Praha., 2015.
 • Price, Richard M.; Zacher, Mark W. The United Nations and global security. 1st ed. New York : Palgrave Macmillan, 2004. ISBN 1-4039-6391-6.
 • Wohlforth, William C. The Stability of a Unipolar World. International Security, Vol. 24, No. 1, 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (16-1,2) Social sciences 1 Summer