Course: Political Geography 2

« Back
Course title Political Geography 2
Course code KAP/GEO2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šanc David, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Political geography of Anglo-America: Canada and USA 2. Political geography of Anglo-America: USA and the Caribbean 3. Political geography of Latin America: Mexico and Central America 4. Political geography of Latin America: Southern America 5. Political geography of Sub-Saharan Africa 6. Political geography of Near East 7. Political geography of Indian subcontinent 8. Political geography of Far East 9. Political geography of Southeastern Asia 10. Political geography of Australia and Oceania 11. Political geography of Russia and post-Soviet area 12. Political geography of Europe 13. Political geography of Europe

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
Students will be able to differentiate among world political-geographic regions and to cite their characteristics. They will be able to assess and explain major political-geographic influences on the formation of world regions or states. STudents will be able to interpret domestic and international conflicts.
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Baar, Vladimír. Národy na prahu 21. století = Emancipace nebo nacionalismus?. Vyd. 1. V Šenově u Ostravy : Tilia, 2002. ISBN 80-7042-807-4.
 • Hnízdo, Bořek. Mezinárodní perspektivy politických regionů. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995. ISBN 80-85241-95-1.
 • Honzák, František; Pečenka, Marek; Vlčková, Jitka. Evropa v proměnách staletí. 1. vyd. Praha : Libri, 1995. ISBN 80-85983-00-1.
 • J. Rupnik. Nacionalismus - novodobá droga,. Melantrich, Praha, 1992.
 • Kadeřábková, Jaroslava. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 2. rozš. vyd. Praha : Codex Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-69-8.
 • Kennedy, Paul. Vzestup a pád velmocí : Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000. Praha : Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-173-5.
 • Klokočka, Vladimír. Ústavní systémy evropských států ; Ústavní zřízení evropských států : srovnávací studie. Praha : Linde, 1996. ISBN 80-7201-005-0.
 • M. I. Glassner. Political geography. John Wiley, New York, 1996.
 • Malenovský, Jiří. Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvlášt k právu českému. 4., opr. a dopl. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3375-4.
 • Romancov, Michael. Politická geografie. Úvod do studia politické vědy ISBN 80-86432-41-6 P. 2002.
 • Šanc, David; Ženíšek, Marek. Commonwealth : z perspektivy politické vědy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-146-5.
 • Šatava, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě : encyklopedická příručka. 1. vyd. Praha : Ivo Železný, 1994. ISBN 80-7116-375-9.
 • V. M. Fic. Nové uspořádání světa. VUTIUM, Brno, 1999.
 • Waisová, Šárka. Atlas mezinárodních vztahů : prostor a politika po skončení studené války. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-015-4.
 • Wang, Gungwu. Global history and migrations. Boulder : Westview Press, 1997. ISBN 0-8133-3124-2.
 • Ženíšek, Marek,; Šanc, David. Commonwealth : politické systémy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-078-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts International Relations and East European Studies (11-5) Social sciences 1 Summer