Course: Political Geography 1

« Back
Course title Political Geography 1
Course code KAP/GEO1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šanc David, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Political geography as a part pf modern political science, research object, language and method 2. Major geopolitical theories 3. Space and politics, map and political map 4. The state, basic political-geographic characteristic 5. The state: extent and shape of territory, borders 6. Political region, typology of political regions 7. Internal spatial-political organisation of the state. Geographic aspects of elections 8. Relationship between the centre and peripheries, the capital 9. World languages 10. Question of migration 11. World religions 12. Anomalous political units 13. Political geography of seas and oceans

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
Students will be able to apply major geopolitical theories to global events in the 20th century. They will be able to analyze particular geographic regions through the macroperspective political-geographic method and to interpret connections among political-geographic factors (shape of state territory, population composition etc.) and domestic and foreign policy of particular state or region.
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Baar, Vladimír. Národy na prahu 21. století = Emancipace nebo nacionalismus?. Vyd. 1. V Šenově u Ostravy : Tilia, 2002. ISBN 80-7042-807-4.
 • Cabada, Ladislav; Kubát, Michal. Úvod do studia politické vědy. Praha : Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-63-7.
 • Hnízdo, Bořek. Mezinárodní perspektivy politických regionů. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995. ISBN 80-85241-95-1.
 • Honzák, František; Pečenka, Marek; Vlčková, Jitka. Evropa v proměnách staletí. 1. vyd. Praha : Libri, 1995. ISBN 80-85983-00-1.
 • J. Rupnik. Nacionalismus - novodobá droga,. Melantrich, Praha, 1992.
 • Kadeřábková, Jaroslava. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 2. rozš. vyd. Praha : Codex Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-69-8.
 • Kennedy, Paul. Vzestup a pád velmocí : Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000. Praha : Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-173-5.
 • Klokočka, Vladimír. Ústavní systémy evropských států ; Ústavní zřízení evropských států : srovnávací studie. Praha : Linde, 1996. ISBN 80-7201-005-0.
 • M. I. Glassner. Political geography. John Wiley, New York, 1996.
 • Malenovský, Jiří. Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvlášt k právu českému. 4., opr. a dopl. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3375-4.
 • Romancov, Michael. Politická geografie. Úvod do studia politické vědy ISBN 80-86432-41-6 P. 2002.
 • Šatava, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě : encyklopedická příručka. 1. vyd. Praha : Ivo Železný, 1994. ISBN 80-7116-375-9.
 • V. M. Fic. Nové uspořádání světa. VUTIUM, Brno, 1999.
 • Waisová, Šárka. Atlas mezinárodních vztahů : prostor a politika po skončení studené války. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-015-4.
 • Wang, Gungwu. Global history and migrations. Boulder : Westview Press, 1997. ISBN 0-8133-3124-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts International Relations and East European Studies (11-5) Social sciences 1 Winter