Course: History of Political Theories

« Back
Course title History of Political Theories
Course code KAP/DPT
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
 • Štollová Sandra, PhDr.
 • Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Some Fragments of Natural Philosophy Polis; Sophist; and Method of Dialogue by Socrates Plato: Ideal State Aristotle: Comparative Approach and Politics The Origins of Hellenism; Stoicism, Epicureans, Skepticism The Roman Empire: Law and Administration Middle Ages: Clergy vs. Emperor St. Augustine and St. Aquinas The Rise of National state Realism in Politics: Machiavelli Utopian Concepts of Renaissance: More, Campanella Phenomenon of Sovereignty: Bodin, Grotius Contemporary Political Thought: Introduction and Spinoza Contractualism: Hobbes vs. Locke Enlightenment and Origins of Political Economy: de Montesquieu, Hume, Smith, J. S. Mill, Bentham Revolution or Evolution?: Rousseau, de Tocqueville, Burke Utopian Socialism: Saint-Simon, Owen, Fourier German Political Philosophy and Marxism: Kant, Fichte, Hegel, Marx

Learning activities and teaching methods
Textual studies, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
kontextualizovat nejvýznamnější přístupy a teorie v politické vědě
popsat klíčové proudy v soudobé politické teorii
professional skills
aplikovat nabyté poznatky na analýzu konkrétních politických a sociálních problémů
používat adekvátní termíny odpovídající pojmosloví oboru v českém a anglickém jazyce
samostatně porovnat východiska jednotlivých teoretických přístupů
learning outcomes
professional knowledge
identifikovat základní témata politického myšlení, která ovlivňují diskurs politického myšlení dodnes
charakterizovat jednotlivé etapy dějin politického myšlení
vysvětlit základní přístupy a teorie politického myšlení
charakterizovat roli klíčových historických událostí a osobností na formování jednotlivých směrů starověkého, středověkého a novověkého politického myšlení
vysvětlit vliv klasických politických teorií na formování soudobých politických ideologií
uvést do souvislostí zásadní proudy politického myšlení a politický kontext, na které reagovaly
professional skills
samostatně identifikovat konkrétní historické souvislosti vzniku proudů politického myšlení
samostatně analyzovat soudobé politické debaty na základě znalosti významných historických proudů politického myšlení
analyzovat klasické texty politického myšlení a interpretovat je vzhledem k základním kategoriím politické filozofie
aplikovat základní přístupy a teorie politického myšlení na ideová východiska soudobého politického myšlení
samostatně komparovat základní parametry jednotlivých proudů politického myšlení
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Discussion
Seminar
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Miller, David. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Vyd. 2. Brno : Barrister & Principal, 2000. ISBN 80-85947-56-0.
 • Naxera, Vladimír; Stulík, Ondřej. Komparace sociálních utopií. Brno : Václav Klemm, 2012. ISBN 978-80-904083-5-7.
 • Tocqueville, Alexis de. Demokracie v Americe. Vyd. 3., V nakl. Leda 1. Voznice : Leda, 2012. ISBN 978-80-7335-269-1.
 • Valeš, Lukáš. Dějiny politických teorií. 2., rozš. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-031-4.
 • Voegelin, Eric; Moulakis, Athanasios. Order and history. vol. II, The world of the polis. Columbia : University of Missoury Press, 2000. ISBN 0-8262-1283-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Winter